Шумораи маҷалла - 2

Таҳлили назарии ниҳодҳои сиёсии амният: тасҳеҳи трендҳо

Муаллиф (он) Мельков С.А., Перенджиев А.Н., Лябах А.Ю.

Бахш

Илмҳои сиёсат

Мухтассоти назарияи ҷомеаи маданӣ дар замони муосир

Муаллиф (он) Ҳошимова Наргиса Абдуҷабборовна

Бахш

Илмҳои сиёсат

Марҳилаҳои ташаккул ва рушди элитаи дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Давлатов Умедҷон Назирович

Бахш

Илмҳои сиёсат

Нақши васоити ахбори оммаи Давлатҳои Иттиҳоди Аврупо дар ташаккули имиҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Рустамзода З., Акмалова М.А.

Бахш

Илмҳои сиёсат

Иқтисодиёт ва экология: алоқамандӣ ва вобастагии мутақобила

Муаллиф (он) Алиҷонова Сурайё Абдушукуровна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маркетингии корхонаҳои Вилояти Суғд

Муаллиф (он) Бойматов А.А., Шарифзода М.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Идоракунии захираҳои заминҳои кишоварзӣ дар минтақаҳо: таҷрибаи хориҷа

Муаллиф (он) Ризоқулов Т. Р., Акбарзода А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Сохтори низоми нишондиҳандаҳои арзёбии самараи шабакаҳои савдои чакана

Муаллиф (он) Валеева Юлия Сергеевна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Масоили амсиласозии пешниҳоди хизматрасониҳои электронӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ

Муаллиф (он) Исаев Р.С., Тулиев М. С.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Баъзе омилҳои таъсиркунанда ба фазои сармоягузорӣ дар минтақа

Муаллиф (он) Самадова З. А., Нуриллоев Х.Р.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Муҳоҷирати меҳнатӣ чун тарзи ҳалли масоили бекорӣ дар минтақаи дорои нерӯи баризофаи корӣ

Муаллиф (он) Абдуллоева Адолатҷон Толибҷоновна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Масъалаҳои муосири инкишофи токпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо

Муаллиф (он) Умарова Саодатхон Ибрагимовна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Вижагиҳои бозори маҳаллии реклама ва аҳамияти он дар инкишофи иқтисодиёти минтақавӣ

Муаллиф (он) Шарипова Заррина Сафаровна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Омилҳои таъсиррасон ба ҷараёни самаранок истифодабарии захираҳои иқтисодӣ (дар мисоли шаҳри Исфараи вилояти Суғд)

Муаллиф (он) Шаропова Насиба Ҳафизовна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Оид ба таҳқиқи ҳамкории ниҳодҳои бизнес-сохторҳо ва давлат дар низоми иқтисодии минтақа

Муаллиф (он) Тухсанбоева Хуршеда Махмудовна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Масъалаҳои муайяннамоии объекти бевоситаи ифшои сирри давлатӣ

Муаллиф (он) Қудратов Н.A., Зоҳидова М.M.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Табиати ҳуқуқии назорати маъмурӣ

Муаллиф (он) Санавваров Ғ.Б., Шукуров Н.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Оид ба баъзе функсияҳои идоракунии давлатии фонди замини Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаи назарӣ-ҳуқуқӣ

Муаллиф (он) Абдураҳмонова Мадина Исмоилҷоновна

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ