0.0/5 оценка (0 голосов)

Масъалаҳои муосири инкишофи токпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо

Муаллиф (он)

Умарова Саодатхон Ибрагимовна

Чакидаи мақола

Мушкилот ва имкониятҳои рушди токпарварӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии (фермерии) Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан дар вилояти Суғд баррасӣ ва таҳлил карда шудааст. Дар Тоҷикистон хоҷагиҳои деҳқонии (фермерии) хурд дар таъмини шуғли аҳолии деҳот ва пур кардани бозори дохилӣ бо озуқа нақши муҳим мебозанд. Барои рафъи тамоюлҳои манфӣ ва ташкили пойгоҳи ташкили хоҷагиҳои калон дар соҳаи токпарварӣ, чораҳои мушаххас пешниҳод шудаанд, имкониятҳо оид ба зиёд кардани майдонҳо ва баланд бардош¬тани ҳосилнокии токзорҳо, ташаккули пойгоҳи ниҳолхонаҳо, такмили агротехникаи парвариш ва рушди низоми инфрасохтори хизматрасонӣ баррасӣ гарди¬даанд. Танзими давлатии рушди токпарварӣ бо дарназардошти афзалиятҳо пешниҳод карда мешавад, ки барои пешрафти соҳа пойгоҳи воқеӣ фароҳам меорад. Ҳангоми арзёбии дурнамои ташкили соҳаи токпарварӣ дар вилояти Суғд  дар назар доштан лозим аст, ки минтақа барои рушди ин соҳа ва ба даст овардани фоида тамоми шароити заруриро дорост.

Калидвожаҳо

кишоварзӣ, ангур, токпарварӣ, сифат, истеҳсолот, танзими давлатӣ, самаранокӣ

Пайнавишт

1.    Ахмедов М.Х., Бабаджанов Д.Д. Совершенствование экономических взаимоотношений в сельском хозяйстве в условиях перехода к рыночным отношениям / Ахмедов М.Х., Бабаджанов Д.Д. // Вестник ТГУПБП. –Худжанд, 2003. - №2.- С.50-53.

2.    Бабаджанов Д.Д. Развитие фермерского движения Согдийской области: проблемы и перспективы / Бабаджанов Д.Д.  – Худжанд, 2005. – С.130.

3.    Программа развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан от 30.12.2015, № 793.

4.    Умарова С.И., Мадаминов А.А. Развитие виноградарства и пути повышения его эффективности в Согдийской области / Умарова С.И. Мадаминов А.А.  // Кишоварз. – Душанбе, 2014.- №3. -С. 111-113.

5.    Умарова С.И. Проблемы развития винодельческой промышленности в Согдийской области / Умарова С.И. // Вестник ТГУПБП. – Худжанд, 2019. - №2 (79). С. 78-83.

6.    Хайитбоева Н.А. Совершенствование государственной поддержки и регулирования регионального аграрного сектора / Хайитбоева Н.А. – Худжанд: Анис,  2012. – 94 с.

Таърихи нашр

Четверг, 10 Сентябрь 2020