Ахбори ДДҲБСТ - 2018

Масоил ва роҳҳои такмили парламентаризм дар Ҷумҳурии Қирғизистон

Муаллиф (он) Шаболотов Тажимамат Тайгараевич, Иванов Спартак Геннадьевич

Бахш

Илмҳои сиёсат