0.0/5 оценка (0 голосов)

Вижагиҳои бозори маҳаллии реклама ва аҳамияти он дар инкишофи иқтисодиёти минтақавӣ

Муаллиф (он)

Шарипова Заррина Сафаровна

Чакидаи мақола

Хусусиятҳои бозори маҳаллии реклама ва аҳамияти он дар рушди иқтисодиёти минтақа баррасӣ шудааст. Омилҳои рушди бозори реклама дар вилояти Суғд муфас¬салан тавсиф шудаанд. Зикр гардидааст, ки  бозори реклама  дар вилояти Суғд дар мар¬ҳилаи ибтидоии ташаккул қарор дорад ва таҳти таъсири омилҳои сершумор инки¬шоф меёбад, зеро  ҳар минтақа вижагиҳои худро дорад ва хусусияти бозори минтақа¬вии реклама маҳз дар ҳамин нукта зоҳир  мегардад. Дар ин замина PEST- таҳлили фаъо¬лияти рекламавӣ дар шароити вилояти Суғд амалӣ гардонида шудааст. Пешниҳо¬ди зерин асоснок карда шудааст: дар танзими бозори реклама мақоми зиддиин¬ҳисории минтақа мавқеи асосиро ишғол  менамояд, вале салоҳияти он бо танзими бозо¬ри рекла¬ма ба қадри кофӣ таҳким наёфтааст. Зарурати рушди минбаъдаи  бозори реклама дар минтақа, ташаккули Ассотсиатсияи рекламадиҳандагони минтақавӣ таъкид гардидааст.

Калидвожаҳо

бозори маҳаллии  реклама, сегменти бозор, индустрияи реклама, маҳсулоти рекламавӣ, оҷонсии рекламавӣ, ҷойгиршавии минтақавӣ, пешниҳоди рекламавӣ, бахши истеъмолӣ

Пайнавишт

1. Закон Республики Таджикистан «О рекламе» от 1 августа 2003 года, №34 (с измен. и доп. от 2 января 2018 года, №1496).

2. Крук Н.В. Анализ факторов, влияющих на рекламную деятельность в современных рыночных условиях / httpwww.rusnauka.compdf248879. (Дата обращения: 31.01.2020).

3. Курков И.И. Особенности рекламного рынка России и перспективы его развития / https://research-journal.org/. (Датаобращения: 25.01.2020).

4.American Marketing Association (2016). Dictionary. Retrieved February 1, 2016, from https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx Date of treatment 4.03.2020.

5.Beerli, A., & Santana, J. D. M. (1999). Design and validation of an instrument for measuring advertising effectiveness in the printed media. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 21(2), 11-30.

6.D. Lakshmanan, Dr. S. Rabiyathul Basariya, Factors Affecting the Effectiveness of Advertising in the Current Scenario “Advertising Factors are Immune to Business which Aspire to Inspire before You Expire” // International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2015): 78.96

7.http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2005.09.014  (Дата обращения: 4.03.2020).

8.http://dx.doi.org/10.1080/10641734.1999.10505092 (Дата обращения 4.03.2020).

9.https://articlekz.com/article/18772. (Дата обращения 04.12.2019).

10.Ramalingam, V., Palaniappan, B., Panchanatham, N., & Palanivel, S. (2006). Measuring advertisement effectiveness - a neural network approach. Expert Systems with Applications, 31(1), 159-163.

Таърихи нашр

Понедельник, 14 Сентябрь 2020