Сармуҳаррир: Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан, доктори илмҳои иқтисодӣпрофессор,  ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқбизнес ва сиёсати Тоҷикистон  (ТоҷикистонХуҷанд)

Ҷонишини сармуҳаррир:  Бобоҷониён (Бобоҷонов) Даврон Дадоҷонович,  доктори илмҳои иқтисодӣ,  профессормуовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқбизнес ва сиёсати Тоҷикистон  (ТоҷикистонХуҷанд)

 Авезов Азизулло Ҳабибович,  доктори илмҳои иқтисодӣ,  профессори кафедраи назарияи иқтисодиёт ва идораи ДПДТТ ба номи М.Осимӣ‚  аъзои шўрои иқтисодиёти назди Президенти ҶТ.  Муаллифи консепсияи рушди иқтисоди берунаи Тоҷикистон (Тоҷикистон,  Хуҷанд)

Авезова Маҳбуба Муҳаммадовна,   доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонии Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.Осими (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Акмалова Мунира Набиевна, номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, дотсент, декани факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналмилалии  Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон,  Хуҷанд)

Ализода Зариф, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсони Ҷумҳурии Тоҷикистон (Тоҷикистон,  Душанбе)

Алимов Сӯҳробшо Юсуфович, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи фанҳои давлатию ҳуқуқии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон,  Душанбе)

Бойматов Алиҷон Азизович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисоди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Болтуев Самад Шарифович,  номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи соҳибкорӣ ва ҳуқуқи байналмилалии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Гадоев Бурҳонидин Саймудинович,  доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Ғафурзода Абдухалил Давлаталӣ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,ректори Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессори кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва хизмати давлатӣ (Тоҷикистон, Душанбе)

Ғозибеков Садриддин Арслонбекович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири кафедраи  менеҷменти Донишкадаи  иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Диноршо Азиз  Мусо,  доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Евсеев Вадим Олегович, доктор илмҳои иқтисодӣ, профессор  ИХИД АХХ ИДР назди  Президенти ФедератсияиРусия, директори департаменти рушди иҷтимоию иқтисодии Комитети дастгирии ислоҳоти Президенти  ФедератсияиРусияусия, Москва)

Зокиров Гулмҳхмад Нозимович, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ,профессори кафедраисиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистоноҷикистон, Душанбе)

Исмоилова Малоҳат Маҳмудовна, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори   кафедраи   назарияи иқтисоди  Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Маҷидзода Ҷӯрахон Зоир,  доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, намояндаи комиссияи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба мудофиа, тартиботи ҳуқуқӣ ва амният (Тоҷикистон, Душанбе)

Мелков Сергей Анатолйевич, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, профессор, мудири кафедраи  идораи давлатӣ ва мунисипалии Академияи муҳофизати граждании  Вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Русия (Русия, Москва)

Мехмонов Султаналӣ Умаралиевич, докториилмжи иқтисодӣ, профессор, муовини ректор оид ба кори илмии Институти молияи Тошканд  (Ӯзбекистан, Тошканд)

Муминов Алишер Ғаффорович, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, профессори кафедраитаърихиӮзбекистони факултети таърихи Донишгоҳи миллии Ӯзбекистон ба номи Мирзо Улуғбек (Ӯзбекистон, Ташканд)

Муродова Нигина Сулаймоновна, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, дотсенти  кафедраисиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оҷикистон, Душанбе) 

Муртазоқулов Ҷамшед Саидалиевич, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи  ҳуқуқи граждании Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Раҳимзода Маҳмад Забир, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва  савдои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Раҳимов Абдулатиф   Маҷидович,  доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири кафедраи   назарияи иқтисоди  Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Ризозода Тура Раббим, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии  Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Саидзода Шуҳрат Шукур (Саидов Шуҳрат Шукурович), номзадиилмҳои сиёсатшиносӣ, дотсент, мудири кафедраисиёсатшиносииДонишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

 

Самеев Абдумавлон, котиби масъули маҷаллаи “Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ” (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Сафарзода Анвар Ислом, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи  ҳуқуқи ҷиноии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Солиев Шарофиддин Холович,номзадиилмҳои сиёсатшиносӣ, дотсенти кафедраисиёсатшиносииДонишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Тешабаев Тулкин Закирович,  доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, ректори Институти молияи (Ӯзбекистон, Тошканд)

Холиков Иван Владимирович, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи байналхалқӣ ва аврупоии Институти қонунгузорӣ ва ҳуқуқшиносии қиёсии назди Ҳукумати Федератсияи Русия (Москва, Русия)

Тсибаков Дмитрий Леонидович, доктори илмҳои сиёсӣ, профессори кафедраиидоракунии давлатӣ ва мунисипалии Академияи муҳофизати шаҳрвандии ВВФ Русия (Москва, Русия)

Шарофзода Рустам Шароф(Сотиволдиев Рустам Шаропович), доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи назария ва таърихи давлати Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Муҳаррирони адабӣ:

Шомуродова Олияхон (Олга) Бутаевна – муҳаррири адабии матнҳо ба забони русӣ

Шарипова Шаҳзода Мирзоғаниевна – муҳаррир ва тарҷумони матнҳо ба забони англисӣ

Дабобоева Мавзуна Маликовна, муҳаррири техникӣ