Шумораи маҷалла - 3

ДОИР БА ТРАНСФОРМАТСИЯИ ЧИНИ МУОСИР ДАР ШАРОИТИ ЯККАҲИЗБИИ ВОҚЕӢ ВА КОНСЕПТИ ТАШАККУЛЁФТАИ “ОРЗУИ ЧИНӢ” (ТАҚРИЗ БА МОНОГРАФИЯИ ДАСТАҶАМЪИИ “ЧИНИ МУОСИР ДАР ШАРОИТИ ТАҒЙИРОТ”)

Муаллиф (он) Алейникова Л.Г., Лябах А.Ю.

Бахш

Илмҳои сиёсат

ЭЛИТАИ ДИПЛОМАТӢ: МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ОН

Муаллиф (он) Давлатов У.Н.

Бахш

Илмҳои сиёсат

МАСЪАЛАИ ТАЪМИНИ ИСТИФОДАИ МУНОСИБИ ВАЗИФАҲОИ ИДОРАКУНИИ ЗИДДИБУҲРОНӢ ДАР ИМ ВҲФ-И РУСИЯ ДАР ВИЛОЯТИ ТАМБОВ

Муаллиф (он) Данкова Ж.Ю., Максименко С.А.

Бахш

Илмҳои сиёсат

ОМИЛҲОИ САМАРАНОКИИ НИЗОМИ БИСЁРҲИЗБӢ ДАР ТАҲКИМИ ДЕМОКРАТИЯ

Муаллиф (он) Саидова М.А.

Бахш

Илмҳои сиёсат

ТАЪСИРИ АНДОЗАИ МЕЪЁРИ ЗАХИРАҲОИ ҲАТМӢ БА ФОИДАИ БОНКИ ТИҶОРАТӢ

Муаллиф (он) Бабаджанов Д.Д., Азизбаев Р.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

РУШДИ ИҚТИСОДӢ – АСОСИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ОҚИБАТҲОИ БӮҲРОНИ ТРАНСФОРМАТСИОНӢ

Муаллиф (он) Исмаилова М.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

МУАММОҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ФАРҲАНГИ АНДОЗ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Салимова М.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАКМИЛИ СИЁСАТИ ИНВЕСТИТСИОНИИ МИНТАҚА

Муаллиф (он) Шарифзода М.М., Каюмов Ф.Г.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

УСТУВОРИИ СИСТЕМАИ БОНКӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МУАММОҲО ВА ДУРНАМО

Муаллиф (он) Юсупов Д.С., Исматов Х.Х.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ТАДБИРҲОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР МИНТАҚАҲО

Муаллиф (он) Аскарова С.С.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ ХОҶАГИҲОИ ХОНАВОДАГӢ ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД

Муаллиф (он) Ғозибеков С.А., Негматова Ш.Ғ.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ОИД БА САВОЛИ РУШДИ БАХШИ КОРҲОНА ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД

Муаллиф (он) Игамназаров Н.И., Самадова З.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ МИНБАЪДАИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Қӯзибоева Б.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

НАҚШИ СИЁСАТИ АГРАРӢ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ

Муаллиф (он) Раҳимов А.М., Темиров К.О.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ МИЛЛӢ ВА БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВӢ

Муаллиф (он) Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ТЕХНОЛОГИЯИ ҲУҚУҚӢ

Муаллиф (он) Умедов Қ.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

РОҶЕЪ БА ИТТИЛООТОНИИ МУРАТТАБСОЗИИ САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Муаллиф (он) Шарофзода Р.Ш., Шокиров Ғ.А.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МАСЪУЛИЯТИ ҲУҚУҚӢ-ГРАЖДАНИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Зокиров Ш.У.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

МУАЙЯН НАМУДАНИ ҶОИ ИСТИҚОМАТИ КӮДАК МУТОБИҚИ ҲУҚУҚИ ОИЛАВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ИТТИҲОДИ АВРУПО

Муаллиф (он) Урунова С.В.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ МАФҲУМ ВА ТАБИАТИ ҲУҚУҚИИ СУДҲОИ ҲАКАМӢ

Муаллиф (он) Шукуров Ф.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ