Шумораи маҷалла - 2

МАСЪАЛАИ ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ДАР ТАҶРИБАИ СИЁСИИ ҶОМЕАИ ТОҶИК

Муаллиф (он) Саидзода Ш.Ш.

Бахш

Илмҳои сиёсат

ОМӮЗИШИ ТАЪСИРИ АРЗИШҲОИ СИЁСӢ БА САМТГИРИИ АРЗИШИИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ ФЕДЕРАЛИИ ШАҲРВАНДӢ (ДАР МИСОЛИ ВҲФ-и РУСИЯ)

Муаллиф (он) Филкова К.А.

Бахш

Илмҳои сиёсат

СТРАТЕГИЯИ СИЁСАТИ БЕРУНАИ РУСИЯ ДАР ДОИРАИ ҲАМКОРӢ БО ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Шарапов О.М, Ятимов С.С., Қурбонова З.М.

Бахш

Илмҳои сиёсат

ТАҲАВВУЛИ НАЗАРИЯИ ТАҒЙИРЁБИИ НИҲОДӢ ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДИИ АГРАРӢ

Муаллиф (он) Исмоилов М.М., Каримов Р.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ТАМОЮЛҲО ВА ТРЕНДҲОИ РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ FINTECH

Муаллиф (он) Ганиев Р.Г.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ТАҲЛИЛИ ТАРАҚҚИЁТИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД

Муаллиф (он) Ғозибеков С.А., Аминова Ф. М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

МИНТАҚАИ ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ- МУҲАРРИКИ СОҲИБКОРИИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР МИНТАҚАИ СУҒД

Муаллиф (он) Дадоматов Д.Н., Эгамкулов М.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

БАҲОДИҲИИ ИҚТИДОР ВА ТАМОЮЛИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИИ ҶАМЪОВАРИИ АНДОЗ ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД

Муаллиф (он) Маъмуров А.М., Исматов Х.Ҳ.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ШАКЛ ВА ТАРЗҲОИ ПАРДОХТИ МЕҲНАТ ДАР МИНТАҚА

Муаллиф (он) Негматов Ш.Л.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ТРАНСФОРМАТСИЯ ДАР БОЗОРИ МЕҲНАТИ РУСИЯ

Муаллиф (он) Ульмасов Р.У., Курбанов Н.Х.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ОИД БА ИСТИФОДАИ УСУЛИ СИНЕРГЕТИКӢ-КИБЕРНЕТИКӢ ДАР ИДОРАКУНИИ РУШДИ МИНТАҚАҲО

Муаллиф (он) Хошимзода Ҳ.Ҳ.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

НИЗОМИ ҚОНУНГУЗОРИИ ЭКОЛОГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Боймахмадзода Н.С.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ИҶТИҲОД – ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ТАҲАВВУЛИ МАКТАБИ СУДИИ ҲАНАФИЯ

Муаллиф (он) Обидов Д.С.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

АСОСҲОИ ҲУҚУҚӢ - КОНСТИТУТСИОНИИ БУНЁДИ ДАВЛАТИ ДУНЯВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Джавхарова М.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

МАСОИЛИ РИОЯИ ҚОИДАҲОИ ЗАБОНӢ ДАР КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Мухторов К.Т.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ОИД БА МАСЪАЛАИ МАФҲУМ,МУНДАРИҶА ВА ҲАЙАТИ СУБЪЕКТИИ ШАРТНОМАИ ТАЪМИНОТИ БАРҚ: ҶАНБАИ НАЗАРИЯВӢ-ҲУҚУҚӢ

Муаллиф (он) Атаев А.С.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ТАВСИФИ УМУМИИ АЗНАВСУҒУРТАКУНӢ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Золотухин А.В.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

РЕҶАИ ГРАЖДАНӢ-ҲУҚУҚИИ ФАЪОЛИЯТИ МИЁНАРАВОН ДАР БОЗОРИ МОЛУ МУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ

Муаллиф (он) Сатторов А.Ҳ.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ШАРҲИ ИЛМИИ МАФҲУМҲОИ “ЭКСТРЕМИЗМ”, “ТЕРРОРИЗМ” ВА” РАДИКАЛИЗМ

Муаллиф (он) Каримова М.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ