Шумораи маҷалла - 3

Арзёбии мумаййизии натиҷаҳои мизи мудаввар оид ба муттаҳидсозии ҷомеаи сиёсатшиносон

Муаллиф (он) МЕЛЬКОВ Сергей Анатольевич, ЛЯБАХ Андрей Юрьевич

Бахш

Илмҳои сиёсат

Сотсиализатсия – яке аз роҳҳои баланд бардоштани маърифати сиёсии шаҳрвандон

Муаллиф (он) Саидзода Шӯҳрат Шукур

Бахш

Илмҳои сиёсат

Сиёсати буҷавию андозӣ дар қаринаи амнияти иқтисодӣ: масоил ва дурнамо

Муаллиф (он) Блиничкина Надежда Юрьевна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Диди таҳлилӣ ба омилҳои пардохтнопазирӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Ризоқулов Т.Р., Азизбоев Р.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Бенчмаркетин ҳамчун воситаи таъмини рақобатпазирии меҳмонхонаҳо

Муаллиф (он) Раҷабов Р.К., Шарипова Х.Р.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Фаъолияти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Беларус ва дастгирии он

Муаллиф (он) Степаненко Дмитрий Михайлович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Ташкили низоми нишондиҳандаҳои мониторинги рушди устувори минтақа

Муаллиф (он) Қосимова Манзура Абдусаломовна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Бозори маҳсулоти софи экологӣ: шарҳи муосир ва хусусиятҳои ташаккули он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Шокиров Р.С., Махмудов М.К.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Муаммоҳои фаъолияти бозорҳои меҳнатии минтақа дар шароити иқтисоди гузариш

Муаллиф (он) Абдуллоева Адолатҷон Толибҷоновна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Роҷеъ ба методологияи арзёбии самарабахшии истифодаи сармояи инсонӣ

Муаллиф (он) Қосимова Шавкатҷон Абдуқодировна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Омилҳои таъсиркунанда ба рушди устувори боғдории минтақавӣ

Муаллиф (он) Абдулазизов Раҳимҷон Абдувалиевич

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Баъзе масъалаҳои ташаккул ва моҳияти назариявии таълимоти мактаби ҳуқуқии моликия дар бораи ҳукумати судӣ ва додгустарӣ (тадқиқи таърихию ҳуқуқӣ)

Муаллиф (он) Обидов Д.С., Обидова М.Н.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Дар бораи табиати гражданию ҳуқуқии меъёрҳои танзимкунандаи гардиши объектҳои табиӣ

Муаллиф (он) Митякина Надежда Михайловна

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Принсипи мухторияти ирода ҳамчун принсипи махсуси (соҳавӣ )-и ҳуқуқи байналмилалии хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Солиев Иброҳим Муродович

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ