0.0/5 оценка (0 голосов)

Сиёсати буҷавию андозӣ дар қаринаи амнияти иқтисодӣ: масоил ва дурнамо

Муаллиф (он)

Блиничкина Надежда Юрьевна

Чакидаи мақола

Дар мақола масъалаи мувофиқати тадбирҳои сиёсати буҷавию андозӣ ба мақсадҳои сиёсати амнияти иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор  гирифтааст. Дар бораи эҳтимоли татбиқи тадбирҳои аз нуқтаи  назари амнияти иқтисодӣ нодурусти сиёсати иқтисодии давлатӣ, ки ба сабаби зеҳнӣ будани раванди қабули қарорҳо сурат мегирад, масъала гузошта шудааст. Кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки вазъи иқтисодии ҶТ дар қаринаи  самарабахшии сиёсати буҷавию андозӣ муайян карда шавад. Ба ин мақсад раванди танзими давлатии иқтисодиёт аз нуқтаи назари мутобиқати истифодаи фишангҳои сиёсати буҷавию андозӣ барои таъмини амнияти иқтисодӣ  мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф ба хулоса омадааст, ки дар шароити бамиёномада амалигардонии сиёсати ҳавасмандгардонии буҷавию  андозӣ аз ҳисоби паст кардани мизони андозҳо аз ҳама самарабахш мебошад, зеро бо назардошти вижагии иқтисодиёти Тоҷикистон имкон медиҳад саҳми бахши истеҳсолӣ  афзуда, самарабах­шии иқтисодиёт баланд бардошта шавад, ки аз ҳисоби он қисми назарраси хавфҳои амнияти иқтисодӣ аз байн бурда мешавад.

Калидвожаҳо

амнияти иқтисодӣ, сиёсати иқтисодӣ, танзими давлатии иқтисодиёт, андозбандӣ, буҷаи давлатӣ

Пайнавишт

1.    Булгакова С.А. Институциональная концепция переходной экономики// Вестник ТГУ. – 2010. – Выпуск 7 (87). – С. 16-28.

2.    Величко В. В. Суть и системный анализ переходных экономик в исследованиях китайских экономистов // Известия БГУ. – 2010. – №1. – С. 117-120.

3.    Госбюджет РТ: упор на образование и соцзащиту [Электронный ресурс]. URL:https://ru.sputnik-tj.com/infographics/20161202/1021221418.html (Дата обращения: 05.05.2018).

4.    Закон Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики Таджикис­тан на 2017 год»: принят постановлением МН МО РТ от 1 ноября 2016 г., № 945. – Душанбе, 2016. – 11 с.

5.    Зубанов С. А. Эволюция собственности в переходной экономике Российской Федерации // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. – 2009. – №1. – С.91-94.

6.    Колов Ю. Н. Проблемы теории переходной экономики // Вестник Том. гос. ун-та. – 2004. – № 283. – С.141-148.

7.    Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22.12.2017 [Электронный ресурс]// Официальный сайт Президента Республики Таджикистан. URL:http://www.prezident.tj/ru/node/16775 (Дата обращения: 05.05.2018).

8.    Самаруха В. И. О роли государства в регулировании экономических процессов // Известия БГУ. – 2007. – №3. – С.54-57.

9. Турсунова Г. Н. Институциональная основа развития рыночных отношений в переходной экономике // Вестник ТГУПБП, Худжанд.  – 2011. – №4. – С.72-80.

Таърихи нашр

Среда, 14 Ноябрь 2018