Шумораи маҷалла - 1

ОИД БА МАСЪАЛАИ 80- СОЛАГИИ ИМЗО ШУДАНИ СОЗИШНОМАИ ЛАҲИСТОНУ ШӮРАВӢ АЗ 30 ИЮЛИ СОЛИ 1941

Муаллиф (он) Гришин Я.Я., Ахметкаримов Б.Г.

Бахш

Илмҳои сиёсат

ТОҶИКИСТОН ВА АФҒОНИСТОН ТАҲАВВУЛИ МУНОСИБАТҲОИ МУТАҚОБИЛА ДАР ПАРТАВИ ТАШАББУСҲОИ ПРЕЗИДЕНТ ЭМОМАЛИ РАҲМОН ОИД БА ТАНЗИМИ МУАММОҲОИ АФҒОНИСТОН (НИМАИ ДУВУМИ СОЛҲОИ 2014-2015)

Муаллиф (он) Сафолзода М.К.

Бахш

Илмҳои сиёсат

МУНОСИБАТҲОИ НАЗАРИЯВӢ ДОИР БА АМАЛИГАРДОНИИ СИЁСАТИ МОНЕТАРӢ

Муаллиф (он) Алиджанова С.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ОМИЛЊОИ РАЌАМИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТ БА РАВАНДИ ТАБОДУЛИ РАЌАМИ

Муаллиф (он) Ахмедова М.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ ДАР ШАРОИТИ ПАНДЕМИЯ

Муаллиф (он) Давлатзода Д.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДИИ ИНФРАСОХТОРИ ИҶТИМОИИ МИНТАҚА

Муаллиф (он) Исматов Х.Ҳ., Охунова Д.Ӯ.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ТАМОЮЛҲОИ РУШДИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ АЗ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА МУШКИЛОТИ БОЗГАШТИ МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТӢ

Муаллиф (он) Махмадбекзода М.Ш. Алимов А.Л.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ҶАЗЗОБИЯТИ ИНВЕСТИТСИОНИИ ҚУТБҲО ВА НУҚТАҲОИ РУШДИ ВИЛОЯТИ СУҒДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Насимова М.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

НИШОНДИҲАНДАҲОИ ДЕМОГРАФӢ ДАР ИКТИСОДИЁТИ ҶУМХУРИИ ТОҶИКИСТОН: ВАЗЪИЯТ ВА ТАМОЮЛИ ТАҒЙИРОТ

Муаллиф (он) Ризокулов Т.Р., Абдуллоева А.Т.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ТАҲАВВУЛОТИ НИГОҲИ ИЛМӢ БА МУАММОҲОИ ҲАМГИРОИИ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚАВӢ

Муаллиф (он) Садриддинов М.И.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИМИҶИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ

Муаллиф (он) Хасанзода Н.Х.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ҶОЙГИРОНИИ ИСТЕҲСОЛОТ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА

Муаллиф (он) Шокиров Р.С., Сангин И.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ТАҲЛИЛИ ҲУҚУҚӢ–ҶИНОЯТИИ ТАРАФИ ОБЪЕКТИВИИ ТАҶОВУЗ БА ҲАЁТИ АРБОБИ ДАВЛАТӢ Ё АРБОБИ ҶАМЪИЯТӢ

Муаллиф (он) Акилова М.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

НАЗАРИ МУТАФАККИРОНИ ТОҶИК БА ҒОЯИ ВОЛОИЯТИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА АҲАМИЯТИ МУОСИРИ ОН (АСРҲОИ XI-XV)

Муаллиф (он) Кенҷаев Ш.Ю.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

НАҚШИ ДАВЛАТИ ДУНЯВӢ ДАР ТАНЗИМ ВА РАФЪИ БАРХӮРДҲО БАЙНИ ҚОНУН ВА ДИН: МАСОИЛИ НАЗАРИЯВӢ -ТАЪРИХӢ

Муаллиф (он) Ҷавҳарова М.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ПРОБЛЕМАҲОИ ИЛМӢ-ҲУҚУҚИИ БУНЁДИ ҶОМЕАИ ИТТИЛООТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Шокиров Ғ.А.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ҲУҚУҚИ МИЛЛИИ ДАВЛАТИ ХОРИҶӢ ҲАМЧУН САРЧАШМАИҲУҚУҚИ ХУСУСИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Муаллиф (он) Солиев И.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ