0.0/5 оценка (0 голосов)

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ҶАЗЗОБИЯТИ ИНВЕСТИТСИОНИИ ҚУТБҲО ВА НУҚТАҲОИ РУШДИ ВИЛОЯТИ СУҒДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он)

Насимова М.А.

Чакидаи мақола

Маҷмӯи тадбирҳо оид ба беҳтар намудани ҷаззобияти инвеститсионии иқтисодиёти минтақавӣ аз нуқтаи назари маблағгузорӣ ба самтҳои боздеҳашон ҳатталимкон баланд, ки ба сифати онҳо қутбҳою нуқтаҳои рушди минтақавӣ, баромад мекунанд, баррасӣ шудааст. Имрӯзҳо масъалаи арзёбии ҷаззобияти инвеститсионӣ мавриди таваҷҷӯҳи васеи илмӣ қарор гирифтааст. Вобаста ба ин дар мамлакат қонунҳо, барномаҳо ва методикаҳои сершумори арзёбӣ амал карда истодаанд, ки ба мақсадҳои тадқиқот мувофиқат мекунанд. Аз рӯи объекти татбиқ ва меъёрҳои арзёбӣ методикаҳои дар мақола пешниҳод гардида умуман дар мамлакат, минтақа, соҳа ва корхона мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Бо мақсади баланд бардоштани мусоидии фазои инвеститсионӣ барои ҷалби инвеститсияҳои хориҷӣ ва дохилӣ ба мамлакат ва минтақаҳои он таҷрибаи якчанд давлатҳои пешқадам таҳлил карда шудааст.  

Калидвожаҳо

қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,ҷаззобияти инвеститсионӣ, қутбҳо ва нуқтаҳои рушд, иқлими сармоягузорӣ, методикаҳои арзёбӣ, соҳаҳои хоҷагии халқ, корхонаҳо

Пайнавишт

1. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 декабря 2014 года "О плане мероприятий Правительства Республики Таджикистан по реализации второго периода Программы государственной поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012-2020 годы". г. Душанбе. 1 декабря 2014 года, №740 [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www adlia..tj//show_doc. (дата обращения: 26.11.2021).

2. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджиси Оли Республики Таджикистан от 21.12.2021 [электронный ресурс]. URL: http://president.tj/ru(дата обращения: 03.01.2022).

3. Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.08.2018) . г. Душанбе. 15 марта 2016 года, №1299 [электронный ресурс] – Режим доступа: http://ncz.tj//content (дата обращения: 14.12.2021).

4. Закон Республики Таджикистан “О государственно-частном партнерстве”. г. Душанбе.28.12.2012, № 907 [электронный ресурс] – Режим доступа: http://ncz.tj//content (дата обращения: 10.09.2021).   

5. Закон Республики Таджикистан “О дехканском хозяйстве”, принятый постановлением МН МОРТ. г. Душанбе. 15.03.2016, №1289[электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.andoz.tj//show_doc (дата обращения: 08.07.2020).   

6. Бурков А. А. Государственное регулирование инвестиционного  климата в условиях глобализации: автореф. дисс…канд. экон. наук. -  Москва, 2012. – 28 с.

7.Кузьмина Н.Н. Инвестиционная привлекательность как фактор социально-экономического развития региона: автореф. дисс… канд. экон. наук. – Чебоксары, 2012. – 26 с.

Таърихи нашр

Суббота, 18 Март 2023