Шумораи маҷалла - 4

ИҶТИМОИГАРДОНИИ СИЁСӢ ДАР ТОҶИКИСТОН: МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛИИ ОН

Муаллиф (он) Зоҳидов О.Ҳ., Саидзода Ш.Ш.

Бахш

Илмҳои сиёсат

НАҚШИ МИНТАҚАҲО ДАР ТАҲКИМИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (дар мисоли вилояти Суғд)

Муаллиф (он) Шарифзода А.А.

Бахш

Илмҳои сиёсат

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИ МУНОСИБАТҲОИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА ВАО ДАР ШАРОИТИ ТАБОДУЛИ НИЗОМИ СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Якубов Ҷ.К.

Бахш

Илмҳои сиёсат

СОЗИШНОМАИ ПОЛША ВА ИТТИҲОДИ ШӮРАВӢ АЗ 30 ИЮЛИ СОЛИ 1941. АРЗЁБӢ ВА АҲАМИЯТИ ОН

Муаллиф (он) Ахметкаримов Б.Г., Гришин Я.Я., Шарафутдинов Д.Р.

Бахш

Илмҳои сиёсат

ҲОЛАТИ МУОСИРИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ МУАССИСАҲОИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Бобомуродов П.У., Исвалиев Б.Дж.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

АСОСҲОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ РУШДИ НИЗОМИ АНДОЗ

Муаллиф (он) Иброҳимзода И.Р., Файзуллоев Б.С.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДИИ НИЗОМИ ПАРДОХТИ МИЛЛӢ

Муаллиф (он) Исматов Х.Х., Халимов И.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

САРЧАШМАҲОИ АСОСИИ МАБЛАҒГУЗОРИИ САНДУҚИ ҚАРЗИИ ИПОТЕКИИ МАНЗИЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Ҳикматов У.С., Раҳимов Р.Р.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

НАҚШАКАШИИ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГӢ: НАЗАРИЯ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МЕТОДОЛОГӢ

Муаллиф (он) Бойматов А.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ҶАНБАҲОИ МЕТОДОЛОГИИ АРЗЁБИИ ФАЪОЛИЯТИ БИЗНЕС-СОХТОР ДАР РУШДИ СОҲАИ ИСТЕҲСОЛИИ МИНТАҚА

Муаллиф (он) Зокиров М.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ВАЗЪИ ТАРАҚҚИЁТИ САНОАТИ САБУКИ ВИЛОЯТИ СУҒДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 2012-2019

Муаллиф (он) Ниёзова М. У.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

НАҚШИ ИНТЕРНЕТ-САВДО ДАР ТАШАККУЛИ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Ризоқулов Т.Р., Ҳасанова М.И.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ШАКЛҲОИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БИЗНЕС ДАР САТҲИ МИНТАҚАВӢ ВА МЕТОДИКАИ АРЗЁБИИ АМАЛҲОИ ОНҲО

Муаллиф (он) Тухсанбоева Х.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ БОЗОРИ МИНТАҚАВИИ МАҲСУЛОТИ РЕКЛАМАВӢ

Муаллиф (он) Шарипова З.С.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ТАРАҚҚИЁТИ ИҶТИМОӢ-ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА

Муаллиф (он) Шарифзода Ғ.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

БАЪЗЕ АЗ МУАММОҲОИ ВАЗИФАИ ЭКОЛОГИИ ДАВЛАТ

Муаллиф (он) Қодирзода М.А.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ОИД БА САБАБҲОИ ПАЙДОИШИ МАКТАБҲОИ ҲУҚУҚӢ ДАР ИСЛОМ

Муаллиф (он) Обидов Д.С.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ИТТИЛООТОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ҲУҚУҚЭҶОДКУНӢ: ТАҶРИБАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ДАВЛАТҲОИ ДИГАРИ АЪЗОИ ИДМ

Муаллиф (он) Шарофзода Р.Ш., Шокиров Ғ.А.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ОИД БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ НАЗАРИЯВИИ МОҲИЯТИ ИСБОТКУНӢ ДАР ҲУҚУҚИ МУРОФИАВИИ ГРАЖДАНӢ

Муаллиф (он) Болтуев С.Ш.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ҶАНБАҲОИ ҲУҚУҚИИ САВДОИ ДИСТАНСИОНӢ (ФОСИЛАВӢ)

Муаллиф (он) Майнусова З.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ