Шумораи маҷалла - 1

ТАҲЛИЛИ КОРШИНОСИИ БАЪЗЕ МУҚАРРАРОТИ МАЪРӮЗАИ КОМИССИЯИ АИР ОИД БА МУҚОБИЛАТ БА СОХТАКОРИИ ТАДҚИҚОТИ ИЛМӢ

Муаллиф (он) Мельков С.А., Салтыкова М.В.

Бахш

Илмҳои сиёсат

ХУСУСИЯТҲОИ МУҲИТИ ИНСТИТУТСИОНАЛӢ ДАР СОҲАИ АГРАРИИ ИҚТИСОДИЁТт

Муаллиф (он) Исайнов Х.Р., Шокиров Р.С.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ АМАЛИШАВИИ ЛОИҲАҲОИ ИНВЕСТИТСИОНӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА

Муаллиф (он) Бобоҷонов Д.Д., Раҳимова Н.Ш.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ВАЗЪИ МАКРОИҚТИСОДӢ ВА ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Исмаилова М.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ БОНКӢ: ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ, ДУРНАМОИ РУШД ВА БАЛАНДБАРДОРИИ СИФАТИ ОНҲО

Муаллиф (он) Ғаюров Ғ.Ҳ.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ: ТАЪСИРИ ОМИЛҲО БА ТАШАККУЛИ РАҚОБАТПАЗИРИИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА

Муаллиф (он) Каримов Р.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ОМИЛҲОИ БА БИЗНЕС-МУҲИТ ТАЪСИРРАСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Каюмов Ф.Г., Ваххобов М.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ОМИЛҲОИ ИНСТИТУТСИАЛӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР: ДАВЛАТ ВА НАҚШИ ОН ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ВИЛОЯТИ СУҒД

Муаллиф (он) Ризоқулов Т.Р., Қурбонова Ш.Х.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ПОЙДОРИИ НИЗОМИ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА ВА ҲАМКОРИИ БАЙНИМИНТАҚАВӢ

Муаллиф (он) Хӯҷамқулов Р.Б., Набиева М.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

МИНТАҚАИ ОЗОДИ ИҚТИСОДИИ “СУҒД” ВА НАҚШИ ОН ДАР САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТИ КИШВАР

Муаллиф (он) Шарифзода М.М., Солиев Ҳ.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ДУРНАМОИ РУШДИ САВДОИ ЧАКАНАИ ШАҲРҲОИ ДУШАНБЕ ВА ХУҶАНД

Муаллиф (он) Шаропов Ф.Р., Лутфуллоев М.Д., Амонов С.С.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ҲАМБАСТАГИИ ИНКИШОФЁБИИ МАФҲУМИ ФУНКСИЯИ ЭКОЛОГИИ ДАВЛАТ ВА ИЛМИ ҲУҚУҚИ ЭКОЛОГӢ

Муаллиф (он) Кодирзода М.А.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ПРОБЛЕМАҲОИ ИЛМИИ МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ҲУҚУҚ: ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ

Муаллиф (он) Шокиров Ғ.А., Расулзода Н.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

МОҲИЯТИ СОЗИШНОМАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ЁРИИ ҲУҚУҚӢ ВА МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚӢ ДАР САМТИ ИСТЕҲСОЛОТИ СУДӢ- ГРАЖДАНӢ

Муаллиф (он) Солиев И.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

МАЪНИДОДКУНИИ МАФҲУМИ КРЕДИТИ БОНКӢ ВОБАСТА БА ТАСНИФОТИ ОН БА КРЕДИТИ: БОНКӢ, МОЛӢ ВА ТИҶОРАТӢ

Муаллиф (он) Шухратпур М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ТАНЗИМИ МЕЪЕРӢ-ҲУҚУҚИИ РАВАНДҲОИ МУҲОҶИРАТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (ДАР ДАВРАҲОИ 2000-2010)

Муаллиф (он) Санавваров Ғ.Б.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ