Шумораи маҷалла - 2

Муқобилат ба коррупсия дар Русия дар соли 2018: ақидаи минтақаҳо

Муаллиф (он) Мельков Сергей Анатольевич, Микрюков Владимир Олегович, ЛЯБАХ Андрей Юрьевич, Саберова Екатерина Вэлитовна

Бахш

Илмҳои сиёсат

Иқтидори нақлиётию коммуникатсионии осиёи марказӣ дар маркази манфиатҳои акторҳои глобалӣ

Муаллиф (он) Гарбузарова Елена Геннадьевна

Бахш

Илмҳои сиёсат

Омилҳои иҷтимоию сиёсии муқовимат бо коррупсия дар шароити Тоҷикистони муосир

Муаллиф (он) Ҷононов Сайдамир,Солиев Шарофиддин Холович

Бахш

Илмҳои сиёсат

Нақш ва ҷойгоҳи дипломатия дар ташаккули имиҷи байналхалқии давлат

Муаллиф (он) Баротов Исроил Иброҳимович

Бахш

Илмҳои сиёсат

Роҷеъ ба тадқиқи муносибатҳои методии арзёбии иқтидори захиравии минтақаҳо

Муаллиф (он) Шарифзода Мумин Машокир, Маҳмудов Абдураҳмон Субҳониддинович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Муносибатҳои методӣ ба ташаккули кластерҳои минтақавии агросаноатӣ дар Тоҷикистон

Муаллиф (он) Базаров Шавкат Шарифович, Бегов Дилшод Мирзомуродович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Танзими ФИБ дар Федератсияи Русия: сохторбандии низом

Муаллиф (он) Корнеева Алла Валентиновна, Корнеев Геннадий Ульянович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Роҳҳои такмили раванди мутобиқшавии меҳнатии мутахассисони ҷавон(БДА ҶТ «Амонатбонк»)

Муаллиф (он) Ғозибеков Садриддин Арслонбекович, Панфилова Мария Васильевна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Нақши хоҷагиҳои хонавода дар раванди ташкилёбии бозори озуқаи минтақа

Муаллиф (он) Дониёров Ҷамшед Музаффарович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Сиёсати аграрии давлат: шарҳи илмӣ ва хусусиятҳои татбиқи он дар шароити муосир

Муаллиф (он) Темиров Комронбек Очилдиевич, Шокиров Равшан Сиддикович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Иқтидори рекреатсионии минтақа ва методҳои ҳавасгардонии ташкилӣ-иқтисодӣ

Муаллиф (он) Тӯраев Ҷамшед Аскарович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Масъалаҳои рушди саноати шаробкашӣ дар Вилояти Суғд

Муаллиф (он) Умарова Саодатхон Ибрагимовна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Баъзе хусусиятҳои таълимоти судӣ ва анъанаҳои адолати судии Халифа Усмон (тадқиқи таърихию ҳуқуқӣ ва назариявӣ)

Муаллиф (он) Обидов Дилшод Солиджонович

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Табиати ҳуқуқии вазифаҳои экологии давлат: масъалаҳои назариявӣ

Муаллиф (он) Қодиров Мирзоқодир Аюбович

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Масъалаҳои назариявӣ, амалӣ ва танзими ҳуқуқии вақти кории нопурра

Муаллиф (он) Шӯҳратпур Муҳаммадюсуф

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Масоили таснифи намудҳои тамғаҳои молӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Юсупов Юсуф Самеҷонович

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Ақоиди назариявии муосир дар бобати мафҳуми «амнияти миллӣ»

Муаллиф (он) Исаева Клара Асангазыевна, Токторов Алтынбек Эгембердиевич

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Интернет ва ҳуқуқ: диди нав ба назария (Тақриз ба рисолаи Абдуҷаббор Абдуҷалилов «Таълимоти умумӣ дар бораи Интернет»)

Муаллиф (он) Болтуев Самад Шарифбоевич

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ