Шумораи маҷалла - 2

Масъалаи детерминантҳои таҳаввулоти мақоми уламо (нимаи дуюми асри XIX- ибтидои асри XXI)

Муаллиф (он) Додхудоева Лола Назаровна

Бахш

Илмҳои сиёсат

Ташаккули акторҳои ғайрианъанавӣ дар сиёсати ҷаҳонӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ

Муаллиф (он) Холдоров Ойбек Нурматҷонович

Бахш

Илмҳои сиёсат

Самтҳои афзалиятноки такмили сиёсати муосири андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дурнамои миёнамўҳлат

Муаллиф (он) Салимова Муҳайё Музаффаровна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Нақши сиёсати фискалӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Худойназаров Хайём Сохибназарович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Омили инфрасохтории рушди устувори иқтисодию иҷтимои минтақа

Муаллиф (он) Байматов Алиҷон Азизович,Хошимов Хомидҷон Хасанович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Ҷабҳаҳои соҳавӣ ва минтақавии инкишофи соҳибкории инноватсионию саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Низамова Туҳфамо Давлатовна,Каҷкулоев Абдухолиқ Фатҳулоевич

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Ташаккули таъмини инфрасохторӣ ва рушди ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонӣ дар манотиқи Тоҷикистон

Муаллиф (он) Қурбонова Фариза Холовна, Султонов Зоиршо Султонович,

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Табдили пасандозҳои хоҷагиҳои хонаводагӣ дар шароити сатҳи баланди муҳоҷирати берунаи меҳнатӣ

Муаллиф (он) Алиҷонова Сурайё Абдушукуровна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Мушкилоти бозори суғуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: номутаносибии минтақавӣ ва инфрасохторҳои рушднокардаи он

Муаллиф (он) Ҷаборов Ғанӣ Набиҷонович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Нақш, таъсир ва алоқаи сармояи инсонӣ бо рушди бизнеси хурди Вилояти Суғд

Муаллиф (он) Ахмедов Фазлиддинхон Валиевич

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Усули ҳанафии тарбияи қузот ва аҳамияти он дар замони муосир (баррасии таърихию ҳуқуқӣ)

Муаллиф (он) Обидов Дилшод Солиҷонович

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Мафҳум ва хусусиятҳои ҷавобгарии ҳуқуқию конститутсионӣ

Муаллиф (он) Бобоев Анварбек Хўҷаевич, Латипов Суннатулло Убайдуллоевич

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Оид ба баъзе масъалаҳои танзими маъмурӣ-ҳуқуқии муносибатҳои муҳоҷират

Муаллиф (он) Санавваров Ғолибҷон Бакоевич

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ