0.0/5 оценка (0 голосов)

Ҳолат ва омилҳои рушди корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва идоракунии онҳо дар иқтисодиёти Вилояти Суғд

Муаллиф (он)

Ашӯров У.З., Самадова З.А.

Чакидаи мақола

Дар мақола аҳамияти иҷтимию иқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар рушди минтақа мавриди тадқиқ қарор дода шудааст. Баҳри рафъи монеаҳои рушди бахши ҷамъиятӣ масъалаҳои назариявии фаъолияти он баррасӣ гардида, дар асоси нишондиҳан¬даҳои омории вилояти Суғд таҳлили бахши мазкур сурат гирифтааст. Аз ҷумла таҳ¬лили шумораи корхонаҳо ва ташкилотҳо тибқи шакли моликият, шумораи аҳолии маш¬ғули кор, фондҳои асосӣ моликияти давлатӣ, сохтори инвеститсияҳо дар сармояи асо¬сӣ, инчунин шумораи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз рӯи соҳаҳо баррасӣ шудааст. Дар хулоса хусусиятҳои таъсири фаъолияти бахши ҷамъиятӣ барои иҷрои вазифаҳои му-шах¬хаси давлатӣ, аз ҷумла дар иқтисодиёти минтақа нишон дода  шудааст. Таъкид гар¬дидааст, ки таъмини инкишофи мутавозини иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо ва ни¬гоҳ¬¬дории суръати устувори рушди иқтисодӣ дар ҳар як минтақаи алоҳида яке аз самт¬ҳои афзалиятноки стратегии сиёсати давлат дар сатҳи минтақавӣ ба шумор меравад. 

Калидвожаҳо

минтақа, стратегияи рушд, раванд, сохтор, сифат, бахши (сектори) ҷамъиятӣ, ташкилоти ғайритиҷоратӣ, неъматҳои ҷамъиятиву иҷтимоии муҳим, ҳамкории муштараки самаранок 

Пайнавишт

1.                  Зубаревич Н. В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. - М.: Независимый институт социальной политики, 2010. – 160 с.

2.                  Кожевина О.В., Юрченко Е.В., Балунова Н.В. Развитие методологии оценки качества управления организациями государственного сектора экономики: проблемы и противоречия // Экономика региона. – 2015. - № 3. – С. 39-52.

3.                  Коломак Е. А. Неравномерное пространственное развитие в России: объяснения новой экономической географии // Вопросы экономики.- № 2. -2013. – С. 133.

4.                  Курченков В. В. Определение стратегических направлений развития ЮФО / В. В. Курченков, С. Н. Соколов // Вестник Волгоградского государственного универси­тета. Серия 3. Экономика. Экология. – 2008. – № 1 (12). – С.75-79.

5.                  Плотников В. А., Вертакова Ю.В. Последствия современных экономических транс­формаций и пути преодоления финансового кризиса в России [Текст] // Известия ИГЭА. - 2010. - № 6 (74). – С. 71-78.

6.                  Пол, Э. Самуэльсон, Вильям, Д. Нордхаус. Экономика: Пер. с англ. –М.: Бином, Лаборатория базовых знаний, 1997. – 780 с.

7.                  Омори солонаи вилояти Суғд2018,Агентии омори назди Президенти ҶумҳурииТоҷикистондарвилоятиСуғд. 2018. - 372 с.

8.                  Уткина Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление. [Текст] / М: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС». – 2001. – 304 с.

9.                  Якобсон Л.И., Колосницына М.Г. Экономика общественного сектора.– М.:Юрайт, 2014. – 558 с.

10.    http:sogd-pravda.tj/ [санаи муроҷиат24.06.2019]

Таърихи нашр

Вторник, 05 Ноябрь 2019

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

0395757
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
77
588
1534
7287
29612
24725
395757

Прогноз Сегодня
720


IP-и Шумо18.207.254.88