Шумораи маҷалла - 3

Таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ дар раванди иҷтимоигароии сиёсии ҷавонон

Муаллиф (он) Саидзода Шӯҳрат Шукур

Бахш

Илмҳои сиёсат

Гурӯҳбандии хароҷоти трансаксионӣ дар шароити муосир

Муаллиф (он) Мирбобоев Р.М., Холматова С.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Назарияи иқтисодиёти сабз: ҷиҳатҳои асосӣ ва дурнамои он

Муаллиф (он) Алиҷонова Сурайё Абдушукуровна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Оид ба истифодаи ғайримақсадноки бархе аз ниҳодҳо (қонунҳо)

Муаллиф (он) Мирзоев Абдураҳмон Неъматович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Нақши деҳот дар таъмини рушди устувори иқтисоди минтақа

Муаллиф (он) Бойматов Алиҷон Азизович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Инфрасохтори иҷтимоӣ дар низоми омилҳои баландбардории сифати хаёти аҳолӣ

Муаллиф (он) Ризоқулов Тӯрақул Рабимқулович, Шарипова Шахноза Абдуразоковна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Роҳҳои такмили дастгирии давлатии хоҷагиҳои хонаводагӣ дар шароити иқтисодиёти гузариш

Муаллиф (он) Ахмедова Муқаддасхон Абдуҳамидовна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Баланд бардоштани самаранокии рақобатпазирии бизнеси хурд ва миёна дар шароити либерализатсияи иқтисодиёти минтақа

Муаллиф (он) Исмоилова Мубина Исматҷоновна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Ҳолат ва омилҳои рушди корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва идоракунии онҳо дар иқтисодиёти Вилояти Суғд

Муаллиф (он) Ашӯров У.З., Самадова З.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Асосноккунии методии арзёбии сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа дар заминаи сифати ҳаёти аҳолӣ

Муаллиф (он) Қаюмова Сурайёхон Абдуазимовна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Моҳияти иқтисодии диверсификатсияи минтақа ва намудҳои он

Муаллиф (он) Мансурова Мафтунахон Гуфроновна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Баъзе ҷанбаҳои ташаккули сиёсати гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар танзими муносибатҳои савдои хориҷӣ

Муаллиф (он) Маъруфов Фирдавсҷон Каримович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Ҷойгоҳи шарикии иҷтимоӣ дар сохтори институтсионалии рушди иқтисодиёт

Муаллиф (он) Шоҳиён Абдураҳим Маҳмадулло

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Масъалаҳои асосии сифати мол ҳангоми бастани шартномаи хариду фӯруш

Муаллиф (он) Қодиров Сайвалӣ Муҳиббуллоевич

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Барқарорёбӣ ва ташаккули танзими меъерию ҳуқуқии равандҳои муҳоҷират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар давраҳои 1990-2000)

Муаллиф (он) Санавваров Ғолибҷон Бақоевич

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ