0.0/5 оценка (0 голосов)

Маъмурикунонии андоз ва рушди иқтисодии Тоҷикистон

Муаллиф (он)

Исмаилова М.М., Исмаилова Д.М., Ахмедова Д.А.

Чакидаи мақола

Масъалаҳои маъмурикунонии андоз чун раванди аз ҷониби давлат татбиқ шудани  низоми тадбирҳои иқтисодии таъсир дар рафти иҷрои ўҳдадориҳои андозӣ, ки субъект­ҳои хоҷагидор амалӣ  мегардонанд, баррасӣ шудааст. Таъкид гардидааст, ки маъмури­кунонии андоз бо ёрии ҷорӣ ё бекор намудани чунин олатҳо, аз қабили  низоми андоз, имтиёзҳои андозӣ, муҷозоти андозӣ, тахфиф, мусодира ва ғайра амалӣ гардонида мешавад. Собит карда шудааст, ки маъмурикунонии бомуваффақияти андозӣ ба сама­ра­бахшии қарорҳои иқтисодии татбиқшаванда ва, аз ҳама  муҳиммаш, ба сафар­бар­кунии воридот ва хироҷҳо ба низоми буҷети  мамлакат таъсир мерасонад. Омилҳое, ки ба сафарбаркунӣ ва ташаккули воситаҳои молиявии давлат мамониат эҷод меку­нанд, ошкор карда шудаанд. Қайд шудааст, ки низоми андозии Тоҷикистон барои такмил захираи кофӣ дорад. 

Калидвожаҳо

маъмурикунонии андоз, мизони андоз, муҷозоти андозӣ, пойгоҳи андозбандӣ, вазифаи фискалӣ, гаронии андоз, хароҷоти  транзааксионӣ

Пайнавишт

1.    Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика –  Бином-Кноус. - М., 1999.-777 с.

2.    Артеменко Д.А. Налоговое администрирование в России: механизм и направление модернизации: автореф. дис... д-ра экон. Наук: 08.00.10/ Дмитрий Анатольевич  Артеменко. - Ростов – на – Дону, 2010. - 54 с.

3.    Хочуев В.А. Становление и развитие налогового администрирования в Российской Федерации: автореф. дис... д-ра экон. Наук: 08.00.10 / Валериан Аулияевич Хочуев. - М., 2010. – 38 с.

4.    Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. -М.,1978, -С.364-365.

5.    Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с 13-го англ. изд. — М.: ИНФРА-М, 1999. – 974 с.

6.    Лаффер А. Рейганомика создала 21 млн рабочих мест[электронный ресурс] Лаффер Арт. – Режим доступа: http://financeguru.ru/news/342/view.html#KribleHide. // (дата обращения:05.09.2019 )

7.    Хуррамов Х. На распутье. Что ждет средний и малый бизнес в Таджикистане? [электронный ресурс] Хурсанд Хуррамов. Режим доступа: https://rus.ozodi.org// (дата обращения: 03.10.2019)

8.    Хуррамов Х. Большая разница. Налоги в Таджикистане и Узбекистане [электронный ресурс] Хурсанд Хуррамов. - Режим доступа: https://www.dialog.tjnewsbolshaya-raznitsa-nalogi-v-tadzhikistane-i-u.  (дата обращения: 03.10.2019)

9.    Хрестоматия по истории экономической мысли (PDF) -С. 2351 – 2352.

10.              Бюджет Таджикистана теряет налоги в размере 17% от ВВП из-за теневой эконо­мики [электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.tajikta.tj › news › byudzhet-tadzhikistana-teryaet-nalogi-v-raz. (дата обращения: 05.10.2019)

11.              Исмаилов Ш.М. Правовые условия государственной поддержки предпринимательства в Таджикистане // Экономика Таджикистана: стратегия развития. - 2009. - № 4. - С.54

Таърихи нашр

Вторник, 21 Январь 2020

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

0500808
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
595
985
2407
7856
26061
33583
500808

Прогноз Сегодня
2760


IP-и Шумо54.237.183.249