Шумораи маҷалла - 4

Мақоми оила дар раванди иҷтимоъгароии сиёсӣ

Муаллиф (он) Саидзода Ш.Ш.

Бахш

Илмҳои сиёсат

Мухтассоти вежаи алоқамандӣ ва ба ҳам таъсирбахшии воситаҳои ахбори омма ва терроризму экстремизм

Муаллиф (он) Якубов Ҷ.К., Солиев Ш.Х.

Бахш

Илмҳои сиёсат

Баррасии бунёди назариявӣ-методологии сиёсати байналмилалии ҷавонон

Муаллиф (он) Аҳмадзода Д.Д.

Бахш

Илмҳои сиёсат

Мавқеи забони давлатӣ дар ташаккули ғояи миллӣ

Муаллиф (он) Тағоева Р.Р.

Бахш

Илмҳои сиёсат

Доир ба тадқиқоти нишондиҳандаҳои ҷалби кишвар ба равандҳои глобалӣ

Муаллиф (он) Саидмуродова М.А., Косимова Д.И.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Маъмурикунонии андоз ва рушди иқтисодии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Исмаилова М.М., Исмаилова Д.М., Ахмедова Д.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Баҳодиҳии нақши иқтидори инноватсионӣ дар ташаккули маҷмўи маҳсулоти минтақавии Тоҷикистони Марказӣ

Муаллиф (он) Раджабов Р.К., Раджабов К.Р., Нурдинов Б.Х.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Методологияи ба муштарӣ мутобиқкунии низоми рушди хизматрасонӣ дар шабакаҳои савдои чакана

Муаллиф (он) Валеева Юлия Сергеевна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Ташаккули бизнес-равандҳои даромаднок чун асоси ташкили сохтори идоракунӣ (дар мисоли маҷмааи бандарии вилояти Калининград)

Муаллиф (он) Крамаренко И.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Таҷрибаи хориҷии танзими рушди иқтисодиёти минтақаҳо ва шартҳои истифодаи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Хошимов Х.Х., Самадова З.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Имконоти истифодаи таҷрибаи хориҷии ташаккули бозори маҳсулоти тозаи экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Шокиров Р.С., Махмудов М.К.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Таҳаввулоти консепсияҳои илмии танзим ва ҳавасмандгардонии шуғли аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол

Муаллиф (он) Акилджанов Ф.Ш.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Алгоритми банақшагирии стратегии рушди инвеститсионии иқтисодиёти минтақа

Муаллиф (он) Акилджанова Ш.Ю., Юлдашева М.Ю.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Оид ба масъалаи таҳқиқи мафҳуми «бизнеси хурд»

Муаллиф (он) Каримова М.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Нақши рушди инфрасохтор дар иқтисодиёти минтақаҳо ва ҷанбаҳои методологии арзёбии таъминнокии онҳо

Муаллиф (он) Шарипова Ш. Шарифзода Ғ.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Иҷтиҳод ҳамчун сарчашмаи ташаккули мактабҳои ҳуқуқӣ дар ислом

Муаллиф (он) Обидов Д.С.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Оид ба моҳият ва мазмуни адолати судӣ дар мавриди баррасии парвандаҳои гражданӣ

Муаллиф (он) Ахмедов Н.И.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ