0.0/5 оценка (0 голосов)

Усули ҳанафии тарбияи қузот ва аҳамияти он дар замони муосир (баррасии таърихию ҳуқуқӣ)

Муаллиф (он)

Обидов Дилшод Солиҷонович

Чакидаи мақола

Дар мақолаи илмӣ низоми усулҳои яке аз мактабҳои ҳуқуқии нахустин ва асосии равияи суннӣ дар ислом – мактаби ҳуқуқии ҳанафия дар самти тарбияи касбии судяҳо-қозиҳои оянда мавриди тадқиқи таърихӣ-ҳуқуқӣ қарор гирифта, дар ин самт табиати ҳуқуқии мактаби ҳанафӣ чун мактаби ҳуқуқи судӣ, усулҳои асосии тарбияи судяҳои оянда, ки аз ҷониби Имом Абўҳанифа (р.а.) – асосгузори мактаби ҳуқуқии ҳанафия таҳия шудаанд, аз ҷумла, усулҳоиинтерактивӣ, гипотетикӣ ваусулимуносибатикасбиишахсӣ нисбатбатарбияишогирдони қобилиятдор  мавридиомўзишқароргирифтаандвадаринасосаҳамиятимуосиритаълимотиҳанафияоидба ҳокимиятисудӣ, муҳиму ҳаётӣ буданиондарташаккули ғоявиифаҳмишинақшвааҳамияти ҳокимияти судӣ дар ҷамъиятимуосириинсонӣ, рушдимеханизмҳоитатбиқидодрасӣ ва қонуниятисудӣ муайянгардиданд

Калидвожаҳо

ислом, мактаби ҳуқуқии ҳанафия, методология, суд, судя, қозӣ, фиқҳ, қазо, интерактивӣ, гипотетикӣ, этика, қазоват

Пайнавишт

1.    Абу Абдаллах Хусейн ас-Саймари. Ахбар Аби Ханифа ва асхабихи. – Хайдарабад, 1974 (на араб. яз.). 

2.    Аллома Шиблӣ ан-Нўъмонӣ. Симои Имоми Аъзам Абўҳанифа (Личность Имама Аъзама Абуханифы) /Тарҷ. аз араб. А. Малозоӣ. – Теҳрон: Турбати Ҷом, 1384 ҳ. – 304 с. (на персид. яз.)

3.    Васоёи Имом Абўҳанифа (Наставления Имама Абуханифы) /Тарҷума аз форсӣ А. Ҳайдарӣ. – Душанбе, 2007 (на тадж. яз.)  

4.    Великий имам Абу Ханифа ан-Нуъман (краткое изложение книги Вахби Сулеймана Гавиджи) /Пер. Владимира Абдаллы Нирша. 1-е изд. – М.: Благотворительный фонд «Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим», 2002 – 56 с.

5.    Ибн Баззози ал-Кардари. Манокиб-ул-Имом-ил-Аъзам. В 2-х томах. – Т.2. – Бейрут-Лубнон: Дор-ул-китоб-ил-араби, 1401х./1981. – 518 с. (на араб. яз.)

6.    Имам Аъзам. Асарлар (Сочинения) /Тарж. араб тилидан А. Бахромов. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2003. – 132 с. (на узб. яз.)

7.    Обидов Д.С. Ханафитская школа права и ее значение в исламском праве суннитского направления. – Худжанд: Государственное издательство имени Рахима Джалила, 2011. – 316 с.

8.    Обидов Д.С. Мактабҳои ҳуқуқии исломӣ ва аҳамияти онҳо дар рушди ҳуқуқи мусулмонӣ (Исламские школы права и их значение в развитии мусульманского права). – Худжанд: Ношир, 2012. – 144 c. (на тадж.яз.)  

9.    Рустам Батыр. Абуханифа: жизнь и наследие /Под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. - Нижний Новгород - Ярославль: ИД «Медина», 2007. - Ч.1. – 288 с.

 10.              Филипс Абу Амина Биляль. Законы жизни мусульман. Эволюция фикха /Пер. с англ. Т.В. Гончаровой. - М.: UMMAH, 2002. – 281 с.

Таърихи нашр

Понедельник, 25 Сентябрь 2017

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

0503471
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
625
1375
5070
7856
625
28099
503471

Прогноз Сегодня
1344


IP-и Шумо18.207.106.142