0.0/5 оценка (0 голосов)

Таҳаввулоти консепсияҳои илмии танзим ва ҳавасмандгардонии шуғли аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол

Муаллиф (он)

Акилджанов Ф.Ш.

Чакидаи мақола

Таҳаввулоти консепсияҳои илмии танзим ва ҳавасмандгардонии шуғли аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол дар ҷараёни инкишофи афкори иқтисодӣ баррасӣ карда мешавад. Қайд карда шудааст, ки саноатикунонии иқтисодиёт ва васеъ гардидани шаклҳои хоҷагидории капиталистӣ боиси пайдоиши шаклҳои нави муноси-батҳои меҳнатӣ гардиданд. Қобилияти зеҳнӣ ва ҷисмонии инсон, ки дар малакаҳои меҳнатии ў зоҳир мегарданд, ба моли махсус табдил ёфтанд, ки харидорони онҳо соҳибкорон буданд. Нақши Адам Смит дар тадқиқи алоқамандии мутақобилаи маҳсул¬нокии меҳнат ва сармоя таъкид гардидааст. Ба таҳав¬вули афкори иқтисодӣ дар асрҳои XIX ва XX, ки ба назарияи шуғл тасҳеҳи дахлдор  ворид сохтанд, ҳамчунин пайдошавии менеҷменти  ҳайат дар солҳои 30-юми асри XX диққати махсус дода шудааст. Қайд шудааст, ки аз нуқтаи назари иқтисодӣ меҳнат ҳамчун унсур ё захираи истеҳсолот баррасӣ карда мешавад. Дар даҳсолаи охир дар усул ва роҳҳои танзим ва ҳавасмандгардонии шуғли аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол ҳам аз ҷониби давлат ва ҳам аз ҷониби ширкатҳо тағироти куллӣ ба амал омаданд.  

Калидвожаҳо

консепсияи илмӣ, танзим, ҳавасмандгардонӣ, менеҷменти ҳайат, захираҳои меҳнатӣ, музди меҳнат

Пайнавишт

1.    Аганбегян Р.Л., Авагян Г.Л. Современные теории занятости. - М., 2002. – 378 с.

2.    Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело ЛТД. – 720 с.

3.    Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / В сб.: Антология экономической классики. В 2-х томах. Том 2. - М.: Эконов,1992. - 486 с.

4.    Корнаи Я. Трансформационный спад // Вопросы экономики. -1994. - № 4. - С. 4 -10.

5.    Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения / В сб.: Антология экономической классики. В 2-х томах. Том 2 / Предисловие, составление И.А. Столярова. - М.: Эконов, 1992. - 486 с.

6.    Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. / ТЛ. Кн.1. Процесс производства капитала. - М.: Политиздат, 1983. - 905 с.

7.    Маршалл А. Принципы экономической науки / Пер. с англ. - М.: Издательская груп­па «Прогресс», 1993. - 26 л. Книга 3. – 594 с.

8.    Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. - М., 2003. – 604 с.

9.    Ойкен В. Основные принципы экономической политики. - М: Прогресс, 1995. – 494 с.

10.              Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн 1-3 / Ответ ред. П.И. Абалкин. Пер. с англ. Й.Н. Неманова. - М.: Наука, 1993. - 569 с.

Таърихи нашр

Вторник, 21 Январь 2020

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

0500832
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
619
985
2431
7856
26085
33583
500832

Прогноз Сегодня
2904


IP-и Шумо54.237.183.249