0.0/5 оценка (0 голосов)

Баррасии бунёди назариявӣ-методологии сиёсати байналмилалии ҷавонон

Муаллиф (он)

Аҳмадзода Д.Д.

Чакидаи мақола

Мақола ба масъалаи асоси бунёди назариявӣ-методологии сиёсати байнал-милалии ҷавонон дар арсаи байналмилалӣ ва татбиқи он дар давлатҳои ҷудогона бахшида шудааст. Дар он заминаҳо ва омилҳои рушди босамари сиёсии байналмилалии ҷавонон дар самти ҳалли мушкилоти ҳаёти ҷавонон, такмили бунёди ҳуқуқии бахши ҷомеаи ғайридавлатии шаҳрвандӣ, инчунин ҳамкорӣ ва шарикии созмонҳои давлатӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки дар самти татбиқи сиёсати ҷавонон фаъолият доранд, инъикос гардидааст. Ҳамчунин имконият ва роҳҳои татбиқи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии байналмилалии ҷавонон дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, қайд гардидааст. Пешни¬ҳод мегардад, ки ҷиҳати таъйини самтҳои муассири ҳамгироии ҷавонон дар ҳошияи сиёсати байналмилалии Тоҷикистон бояд таҷрибаи кишварҳои минтақа омўхта шавад. Татбиқи ин амал хусусан ҳангоми ташкили мубориза бо хавфу хатарҳои мафкуравӣ нисбати ҷавонон, пешгирӣ аз гаравидан ба фарҳангу равандҳои номатлуб муҳим аст.

Калидвожаҳо

ҷавонон, сиёсати ҷавонон, сиёсати байналмилалии ҷавонон, равандҳои интегратсионӣ, масоили иҷтимоӣ-сиёсӣ, масоили сиёсии муносибатҳои байналмилалӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Пайнавишт

1. Крикунова А. Молодежная политика в современной России: понятие, субъекты, факторы формирования // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – № 101. – 345 с.

2. Осипова Л. Б., Панфилова Е. А. Молодежная политика как фактор развития соци­аль­ной активности молодежи // Вестник Челябинского государственного универси­тета. 2014. №24 (353). Философия. Социология. Культурология. Вып. 34. – 187 с.

3. Королева Т.М. Молодежная политика Организации Объединенных Наций // Вестник ИрГТУ. Гуманитарныенауки. 2012. №8(62). 378 c.

4. Griffin C. Representations of Youth: The Study of Youth and Adolescence in Britain and America. 1993. Oxford, PolityPress. – 264 p.

5. Гомберт Т., Блезиус Ю., Крелль К., Тимпе М. Основы социальной демократии. FriedrichEbertStiftung. 2011. – 160 с.

6. Миралиён К. А. Особенности и технологии развития молодежной политики в Республике Таджикистан: дисс. докт. наук. - Душанбе, 2017. – 342 с.

7. Хадлей С. Ҷавонон дар маркази ҳаёт. ТарҷумаиЛоҳутӣ. Теҳрон 2004. – 114 саҳ.

8. Denstad F. Y. Youth policy manual. How to develop a national youth strategy Council of Europe. 2009. – 130 p.

9. Ashing I. Youth and youth policy – a Swedish perspective // Introduction to Youth Policy – Swedish and Turkish Perspectives. 2010. – 177 p.

10. Oktay F., Şentuna M., Cenk M., Görbil V. Youth policy in Turkey // Introduction to Youth Policy – Swedish and Turkish Perspectives. 2010. – 177 p.

11. Миралиев, К. Реализация государственной молодежной политики и её роль в укреплении потенциала молодежных движений Таджикистана в условиях современного общества [Текст] / К.Миралиев. – Душанбе: Рафиграф, 2006. – 186 с.

12. National Youth Policy - Towards 2020 A Shared Vision for the Future of Young People: The Parliamentary Secretariat for Research, Innovation, Youth and Sport. 2015. – 26 p.

13. Молодежная политика Китая - http://www.molodparl.ru/vmire/molodezhnaya-politika-kitaya/ (Санаи муроҷиат 22.10.2017).

14. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/youth_peace_ideals.shtml (Санаи муроҷиат 22.10.2017).

15. Мирзоев Н. Экономическое и культурное сотрудничество Таджикистана с зарубежными странами. -Душанбе, 1998. – 126 c.

Таърихи нашр

Среда, 22 Январь 2020

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

0500779
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
566
985
2378
7856
26032
33583
500779

Прогноз Сегодня
3360


IP-и Шумо54.237.183.249