0.0/5 оценка (0 голосов)

Оид ба моҳият ва мазмуни адолати судӣ дар мавриди баррасии парвандаҳои гражданӣ

Муаллиф (он)

Ахмедов Н.И.

Чакидаи мақола

Дар мақола яке аз масъалаҳои муҳимми илми ҳуқуқшиносӣ оид ба моҳияти адолати судӣ аз назари баррасии парвандаҳои гражданӣ дар муқоиса бо институтҳои мувофиқаткунандаи ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Чунин муносибат дар таҳқиқот барои он пеш гирифта шудааст, ки моҳияти адолати судӣ ва қоидаҳои ба амал баровардани он аз мавқеи суд – мақоми махсус барои татбиқи сало¬ҳияти муҳимми давлатӣ ташкилшуда барои ҳамаи намудҳои фаъолияти мурофиавӣ якхела муқаррар шудааст. Муаллиф дар натиҷаи таҳқиқот ба хулоса омадааст, ки фаъолияти олимони соҳаҳои гуногуни ҳуқуқшиносӣ дар сурати ҳамоҳангсозии мунтазам оид ба масъалаҳои адолати судӣ хеле  самарабахш ва ҳадафманд  шуда метавонад.

Калидвожаҳо

адолати судӣ, парвандаҳҳои гражданӣ, муҳокимаи судӣ, шаклҳои мурофиавӣ, истеҳсолоти судӣ, намудҳои истеҳсолоти судӣ, марҳилаҳои мурофиаи гражданӣ

Пайнавишт

1. Бобоҷонов И.Х. Проблемы  судебного приказа и заочного производства в теории и практике//Законодательство.-2011.- №2.- С.81-86.

2. Болтуев С.Ш. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и пути повышения её эффективности/Проблемы теории и практики гражданско-правового регулирования. - Томск. - 1987. - С.199 - 206.

3. Болтуев С.Ш. К вопросу о подведомственности гражданско-правовых споров с участием колхозов/Фишурдаҳои маърўзаҳои конфронси илмӣ-амалии «Экономико-правовые проблемы агропромышленного  комплекса», 11-13 ноябри соли 1987. - Душанбе. - 1987. - С. 294-295.

4. Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 01 январи соли 2008 қабул гашта аз 01 апрели соли 2008 ба амал ҷорӣ карда шудааст. – www.mmk.tj

5. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Таджикистан. Под редакцией доктора юридических наук, профессора Рахимова М.З. – Душанбе. - 2012. – 574 с. (муаллифи боб Фозилов Н.Н.) - С. 187.

6. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 июли соли 2014. - http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истеҳсолоти иҷроия» аз 20 марти соли 2008 № 373 дар назар дошта шудааст.- http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base

8. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри 2018 сол. – www. president.tj

Таърихи нашр

Среда, 22 Январь 2020