Шумораи маҷалла - 4

Омили эронию арманӣ дар сиёсати минтақавӣ

Муаллиф (он) Геворгян Арсен Олегович

Бахш

Илмҳои сиёсат

Баъзе ҷиҳатҳои таъсири мутақобили давлатҳо ва акторҳои ғайрианъанавӣ дар сиёсати ҷаҳонӣ

Муаллиф (он) Холдоров Ойбек Нурматҷонович

Бахш

Илмҳои сиёсат

Рафтори муҳоҷиратии аҳолии Тоҷикистон ва ҷараёни таҳаввулоти он

Муаллиф (он) Тоҷибоева Мавҷуда Неъматовна, Азимова Зулайхо Абдумавлоновна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Ташаккулёбӣ ва истифодаи бозори сармоя дар шароити тақвияти муносибатҳои бозорӣ: таҷрибаи давлатҳои мутараққӣ

Муаллиф (он) Қосимова Мархабо Икромалиевна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Такмили механизми танзими давлатии бозори хизматрасонии бахши хусусӣ

Муаллиф (он) Кабиров Ш.О., Раджабов К.Р., Саидова М.Х.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Рушди рақобат дар нақлиёти автомобилӣ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ

Муаллиф (он) Шарифзода (Шарипов) М.М., Ходжаев П.Д.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Таҳлили таваккалҳои дохиливу берунаи шабакаҳои минтақавии савдои чакана

Муаллиф (он) Фақеров Х.Н., Валеева Ю.С.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Нақши кооператсияи матлуботи муосири Тоҷикистон дар бозори молҳои истеъмолӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ

Муаллиф (он) Ҳабибов С., Ҷамшедов М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Вазифаҳои иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ ва тавсифи мўҳтавоии онҳо

Муаллиф (он) Ахмедова Муқаддасхон Абдуҳамидовна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Масъалаҳои назариявии таҳаввули мафҳуми «табиати хизмат» дар шароити ҳозираи гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ

Муаллиф (он) Боқиева У.Дж., Наҷмиддинов Ф.Н.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Таҳлили меъёрҳои иқтисодии танзими фаъолияти муассисаҳои қарзӣ

Муаллиф (он) Сидиқов Неъматҷон

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Арзёбии муқоисавии сохтори минтақавии иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Ҳошимов Ҳомидҷон Ҳасанович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Рушди фаъолияти инноватсионӣ дар соҳаи тарбияи ҷисонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Саидова М.Х, Абдулоев А.Б.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Ташхиси равандҳои тиҷоратии шабакаи савдо

Муаллиф (он) Арипов Орифхўҷа Ҳабибуллоевич

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Кортҳои пардохтии бонкӣ дар доираи банкинги исломӣ

Муаллиф (он) Қаюмов Наимҷон Набиевич

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Низоми буҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолат, масоил ва дурнамои рушд

Муаллиф (он) Ачилова Маликахон Анварджоновна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Баъзе масъалаҳои амалисозии функсияи ҳифзи ҳуқуқии давлат дар самти муқовимат ба экстремизм ва терроризм

Муаллиф (он) Хафиззода Шодӣ Хуршед

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Дар бораи масъалаи арзёбии саҳеҳияти нишондоди гумонбаршуда

Муаллиф (он) Комил қизи Гузал

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ