0.0/5 оценка (0 голосов)

Ягонагии диалектикии нархгузорӣ дар низоми ташаккули иқтисодиёти мамлакат

Муаллиф (он)

Сидиқов Неъматҷон

Чакидаи мақола

Дар мақола як қатор  масъалаҳо оид ба нақш, мавқеъ ва вазифаҳои соҳаи маориф дар иқтисодиёти мамлакат  баррасӣ  шуда аст. Кўшиш ба харҷ дода шудааст, ки робитаю вобастагии мктақобилаи се давраи идораи давлатии хоҷагии халқ: давраи татбиқи   сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф; давраи татбиқи  сиёсати иқтисодии кишвар; давраи татбиқи  сиёсати тақсимкунандаи давлатӣ  ва мақсади интиҳоии он – «афзоиши бемайлони  сатҳи некўаҳволии мардум» исбот карда шавад. Таъкид карда ме­шавад, ки дар байни иқтисодиёти мамлакат ва соҳаи маорифи он  ягонагии диа­лектикӣ вучуд дорад. Тамоми давраҳои соҳаи маориф, ки давраҳои муассисаҳои томак­табӣ, муассисаҳои таълими асосӣ ва умумӣ, муассисаҳои таълими миёнаи махсус ва муассисаҳои таълимии олии касбиро дар бар мегирад,  ҳамчун низоми ягонаи  соҳаи маориф баррасӣ гардида аст, ки мақсади асосии он –  тайёр кардани қувваи корӣ барои иқтисодиёти мамлакат мебошад. Муаллиф як қатор  камбудиҳои давраҳои  мазкури соҳаи маорифро ошкор сохта аст. Таъкид  шуда аст, ки сохтор, мақсад ва мароми соҳаи морифи мамлакат бояд бо назардошти пешомади талаботи иқтисодиёти  кишвар ба миқдор ва сифати қувваи корӣ ва имкониятҳои молиявии он муайян карда шавад.

Калидвожаҳо

ягонагии диалектикӣ, иқтисодиёт, соҳаи маориф, имкониятҳои молияви, сиёсати давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ, талаботҳои чамъиятӣ

Пайнавишт

1.    Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдат - Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Точикистон, 23 январи соли 2016, / манбаи электронӣ: www.president.tj (санаи муроҷат 20.01.15).

2.    Ашуров И.С. Методические аспекты продовольственного обеспечения / Материалы научно-практической конференции на тему «Продовольственная безопасность: социальные, биологические, экономические и экологические факторы», 30 апреля 2015 г: сборник статей преподавателей и сотрудников Таджикского аграрного университета имени Шириншо Шотемура. – Душанбе, 2015, – С. 193-198.

3.    Педагогика школы: учебное пособие для студентов / под ред. проф. И.Т. Огородникова. – М.: Просвещение, 1978. – 320 с.

4.    Педагогика: учебное пособие для педучилищ / С.П.Баранов, Л.Р.Болотина., Т.В.Воликова, В.А.Сластинин. – М.: Просвещение, 1981.- 367 с.

5. Сайт Министерства образования и науки Республики Таджикистан: www.edu-maorif.tj (дата обращения: 20.01.15)

Таърихи нашр

Понедельник, 16 Январь 2017