0.0/5 rating (0 votes)

ON THE ISSUE OF THE 80-TH ANNIVERSARY OF THE SIGNING OF THE POLISH-SOVIET AGREEMENT FROM JULY 30, 1941

Author (s)

Grishin Y.Y., Akhmetkarimov B.G.

Abstract

July 30, 2021 marks the 80-th anniversary of the signing of the Agreement between the Polish government in exile and the Soviet government which went down into history as the Sikorsky-Maisky Treaty. The negotiations took a long time and cost a lot. According to the Soviet ambassador in London, I. M. Maisky, whom Moscow instructed to conduct them with General V. Sikorsky, the Prime Minister of the Polish emigrant government and the Supreme Commander of the Polish army, these were difficult negotiation, which were on the verge of breaking several times. According to W. Churchill, they took place in an atmosphere of "coldness". These negotiations will be discussed in this article which is based on sources (both documentary and memoirs), press materials, and a number of works by prominent Polish researchers.

Keywords

agreement «Sikorsky – Maisky», A Eden, W. Churchill, A. Cadogan, A. Zalessky, S.Cripps, ambassador, Polish  opposition

References

1.         Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, Londyn 1959. - S. 16-17 (dalej PSZ).

2.         Władysław Sikorski, żołnierz i polityk. Wybór i opracowanie materiałów S. Kaliszewski, W. Kulisiewicz, Warszawa 1983. S. 78.

3.         Zabiello S. O rząd i granice, Warszawa 1970. – S. 45.

4.         Tamże- S. 57.

5.         Kukiel. M. Sześć lat wojny o niepodległość, Londyn 1945. - S. 9

6.         Churchill W. S. The second World War, Vol. III. London 1950. S. 331-332.

7.         Pravda. 1941, July 4

8.         Soviet-Polish Relations during the Great Patriotic War. 1941-1945 V 1, 2. - М., 1983. V.1. - pp. 82-83.

9.         Maisky I.M.Reminiscenses of the Soviet Diplomat. 1925-1945 The second edition..-М., 1987. - p.579.

10.      Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, pod red. S. Stanisławskiej, Warszawa 1965. - S. 218; Pravda. 1941, July 24.

11.     Zaroń P. Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. Władysława Sikorskiego 1940-1943.- Warszawa. - 1988. - S. 32-33.

12.     Documents and Materials on the History of Soviet-Polish Relations V. VII. 1939-1943. - М., 1973.Doc. – 127, pp. 198-199.

13.     Sprawa polska.- S. 221-223.

14.     Tamże.- S. 222 - 223; Majski I. T. III. Wojna 1939-1943. Warszawa 1970.- S. 188.

15.     Documents on Polish-Soviet Relations 1939-1945. Vol. I. 1939-1943. General Sikorski Historical Institute, Heinemann, London, Melbourne. Toronto 1961.- p. 118.

16.      Kukiel M. Sikorski. London. 1981.- Note 4.- p. 246.

17.     Sprawa polska.- S. 224.

18.     Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich. T. VII. styczeń 1939-grudzień 1943. Warszawa 1973.- S. 221, 225, 228.

19.     MaiskyI.M. - p. 578.

20.      Mitkiewicz. L. Z gen. Sikorskim na obczyżnie (Fragmenty wspomnień). Paryż 1968. - S. 151.

21.     Documents on Polish-Soviet Relations 1939-1945.- pp. 123-126.

22.     ДМИСПО. - T. VII.- Док. 131. - С. 205.

23.     Kowalski W.T. Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 1939-1945 (wyd. V). Warszawa 1979. - S. 203-205.

24.     Zaroń P. - S. 38

25.     PSZ. Т. II. Cz. 2 - S. 46.

26.           Machalski T. Pod Prad. Świathai: cienie kampanii Wrześniowej 1939 roku. - Londyn. l964. - S.46.

27.     Kot S. Listy z Rosji do gen. Sikorskiego. Londyn. 1955. - S. 11.

28.     Zaroń P. - S. 39-40.

29.     Mitkiewicz. W. - S. 159.

30.     Kowalski. W. T. - S. 205.

31.     Bobiński. W. Przyczynki historyczne od okresu 1939-1945. Londyn. 1967.- S. 78.

32.     Duraczyński E. Kontrowersje i konflikty 1939-1941. Warszawa 1977.- S. 363-368.

33.     PSZ. T.II. Cz.2. - 9.48.

34. Zaroń P. - S. 42. 

Publication date

Monday, 20 March 2023