0.0/5 оценка (0 голосов)

РОҲҲОИ ТАҲКИМИ ТАҲАММУЛНОПАЗИРӢ БА КОРРУПСИЯ ДАР ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОНИ ИМРЎЗА

Муаллиф (он)

Солиев Шарофиддин Холович

Чакидаи мақола

Роҳҳои таҳким бахшидани рўҳияи таҳаммулнопазирӣ ба коррупсия дар шароити Тоҷикистони имрўза мавриди омўзиш қарор дода шудаанд. Зикр шудааст, ки бо таҳким бахшидани таҳаммулнопазирӣ бо коррупсия миёни қишрҳои мухталифи аҳолии кишвар, хусусан ҷавонону наврасон тадриҷан зуҳури амалҳои коррупсионӣ пешгирӣ ва сатҳи он дар ҷомеа паст мегардад. Зарурати дар рўҳияи оштинопазирӣ бо коррупсия тарбия гардидани насли нави сиёсатмадорон, соҳибкорон, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дар умум шаҳрвандони кишвар ёдовар шудааст. Дарки васеи мардуми кишвар аз коррупсия ҳамчун зуҳуроти манфӣ, рушди арзишмеҳварӣ дар кишвар, иродаи мустаҳкам ва фарогири муқовимат бо коррупсия, шаклгирии муқовимати мардумӣ бо коррупсия, таҳқиқоти фарогири омилҳои равонии зуҳури амалҳои коррупсионӣ ва тарбияи рўҳияи масъулиятшиносӣ ҳамчун заминаҳои муҳим барои таҳкими таҳаммулнопазирӣ бо коррупсия шинохта шудаанд. Муаллиф зарур мешуморад, ки эҳтимолияти низоъангези оштинопазирӣ бо коррупсия пешгирӣ ва механизми сулҳомези амалӣ гаштани он дарёфт намуда шавад.

Калидвожаҳо

Калидвожаҳо: коррупсия, таҳаммулнопазирӣ, муқовимат, ҷомеа, ҷомеаи шаҳрвандӣ, бовиҷдонӣ, арзишҳо, масъулиятшиносӣ, рафтор

Пайнавишт

Пайнавишт:

 

1.        Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ», 26 январи соли 2021, сомонаи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. URL:http://www.president.tj/node/25005, (cанаи муроҷиат: 24.02.2022). Матн: электронӣ.

2.        Солиев Ш.Х. Мушкилоти мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистони муосир / Ш.Х. Солиев. – Матн: бевосита. – Хуҷанд: Ношир, 2021. – 204 с.

3.        Антикоррупция: Холмуродзода и Камолзода уволены за деяния, порочашие честь сотрудников. URL:https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20170512/antikorruptsiya-holmurodzoda-i-kamolzoda-uvoleni-za-deyaniya-porochatshie-chest-sotrudnikov-agentstva, (санаи муроҷиат: 15.03.2022). – Матн: электронӣ.

4.        Ajzen I. and Fishbein M. Understanding attitudes and predicting social behavior, Text: unmediated, NJ, Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 1980. – 278p.

5.        Alexander Kupatadze, Georgia: breaking out of a vicious cycle?  St. Andrew’s University College London, 28 May 2015, URL: https://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2015/05/D3-Georgia_Kupatadze.pdf, (access in 10.04.2022), Text: electronic.

6.        Barr A., & Serra D. Culture and corruption. Global Poverty Research Group. URL: https://sarpn.org/documents/d0002352/Culture_corruption_GPRG_Mar2006.pdf, (access in 15.04.2022), Text: electronic.

7.        Choi, J.W. Institutional structures and effectiveness of anticorruption agencies: A comparative analysis of South Korea and Hong Kong / J.W. Choi, Text: unmediated // Asian Journal of Political Science, Vol. 2, 2009. – P. 195-214.

8.        Cimbro E. Youth against corruption. Council of Europe, Committee of Culture, Science, Education, and Media, 2017, URL:  http://assemby.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=24233&lang=en; (access in 05.03.2022), Text: electronic

9.        Corruption in Contemporary Politics, edited by Martin J. Bull. – Text: unmediated, Palgrave, Macmillan, 2003. – 288p.

10.    Disch A., Vigeland E., Sundet G., and Gibson S,. Anti-corruption approaches: A literature review, Text: unmediated, Norwegian Agency for Development Cooperation. 2009, - 64p. 

11.    Gong T. and Wang S. Indicators and implications of zero tolerance of corruption: The Case of Hong Kong, T. Gong and S. Wang, Text: unmediated // Social Indicators Research, 2013, 112 (3). – P. 569-586.

12.    Hanna R., Bishop S., Nadel S., Scheffler G., & Durlacher K., The effectiveness of anti-corruption policy. What has worked, what hasn’t, and what we don’t know. Technical report. – Text: electronic, London: EPPI- Center. Social Science Research Unit. Institute of Education, University of London, 2011.

13.    Lim V. An overview of Singapore’s anti-corruption strategy and the role of the CPIB in fighting corruption, URL:  https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No104/No104_18_VE_Lim_1.pdf (access in 25.04.2022), - Text: electronic.

14.    Manion M. Corruption by design: Building clean government in Mainland China and Hong Kong, Text: unmediated, Cambridge: Harvard University Press, 2004, - 296p.

15.    Myrdal, Gunnar. “Corruption as a Hindrance to Modernization in South Asia” In Arnold J.Heidenhaimer (ed), Political Corruption: Reading in Comparative Analysis, Text: unmediated, New Brunswick. Transaction Books, 1970, Chapter 22, pp. 229-239

16.    Peter, N. Gabosky. Citizen Co-production and corruption Control. / In Public sector corruption, Volume IV, Cures? Edited by M. Johnston, Text: unmediated, SAGE publications, 2010, - PP. 49-75. 

17.           Sihombing S.O. Youth perception toward corruption and integrity: Indonesian context / S.O.Sihombing. – Text: unmediated // Kasetsart Journal of Social Sciences, Vol.49 (2018), - PP. 299-304.

18.    Transparency International Fiji, Integrity and corruption in Fiji, What do young people think. Transparency International – Youth Integrity Survey, URL: http://www.transparencyfiji.org,does/youth%Integrity%Sutvey%Report%2013_TI%Fiji,pdf, (access in 16.05.2022), Text: electronic.

Таърихи нашр

Среда, 14 Сентябрь 2022