5.0/5 оценка (1 голосов)

РОҲҲО ВА ШАКЛҲОИ МУРАТТБАСОЗИИ ҚОНУНГУЗОРИ ЭКОЛОГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он)

Боймахмадзода Нафиса Сабитдухт

Чакидаи мақола

Масъалаи мураттабсозии қонунгузорӣ ва батартибдарории он тибқи дастовардҳои илми ҳуқуқи муосир мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Вариантҳои гуногуни мураттабсозии қонунгузорӣ-инкорпоратсия, консолидатсия ва кодификатсия ба риштаи таҳлил кашида шудааст. Дар маҷмўъ аз бисьёр шаклҳои мавҷудаи батартибдарории санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар раванди мураттбасозии қонунгузории экологӣ намудҳои босамартарини онро бояд интихоб кард. Омўзиши назария ва таҷрибаи мураттабсозии қонунгузорӣ дар самти қонунгузории экологӣ маълум намуд, ки босамартарин шакли мураттбасозии он кодификатсия мебошад. Консеспсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 мустаҳкам кардани таҳия ва қабули Кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳаракати мураттабсозии қонунгузории экологиро дар самти шакли кодификатсионии он муайян менамояд, зеро муносибатҳое, ки бевосита бо ҳифзи муҳити зист алоқаманданд, бо мурракабӣ ва бисьёрсохторӣ фарқ мекунанд ва меъёрҳои соҳаҳои гуногуни ҳуқуқро дар бар мегирад. Мураттабасозии қонунгузории экологӣ дар шакли кодификатсия масъалаи истифодаи қоидаҳои аниқи техникӣ-ҳуқуқиро оид ба самаранок гузаронидани он мегузорад, ки бо таҳия ва қабули Кодекси экологии  Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба анҷом расад. 

Калидвожаҳо

Калидвожаҳо:Ҷумҳурии Тоҷикистон,мураттабсозӣ, қонунгузорӣ, Кодексиэкологӣ, санади маҷмўи, санади кодификатсионӣ, фаъолияти кодификатсионӣ

 

Пайнавишт

Список использованной литературы:

 

1.        Апт Л.Ф. Систематизация законодательства в современной России // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана.- Нижний Новгород, 2008.– С. 294-307.

2.                  Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон.– 2011. – №3.–мод. 174; 2014. – №7.– қ.2.– мод.417.

3.        Бахвалов С.В. Консолидация правовых актов: отдельные аспекты технологического типа // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана.- Нижний Новгород, 2008. – С. 339-342.

4.        Голиченков А.К. Экологический кодекс Российской Федерации: основные элементы концепции проекта // Экологическое право России. – Москва, 2001. – Вып. 2. – С. 224-232.

5.        Демичев А.А. К вопросу о кодификации экологического законодательства // Кодификация законодательства: теория, практика, техника / Под ред. В.М. Баранова, Д.Г. Краснова. – Нижний Новгород, 2009. – С. 762-765.

6.        Законотворчество в Российской Федерации (научно-практическое и учебное пособие) / Под ред. А.С. Пиголкина.– Москва: Формула права, 2000. – 608 с.

7.        Лушина Л.А. Кодификация экологического законодательства: теория и практика //  Кодификация законодательства: теория, практика, техника / Под ред. В.М. Баранова, Д.Г. Краснова. – Нижний Новгород, 2009. – С. 765-772.

8.        Мицкевич А.В. Общие проблемы систематизации хозяйственного законодательства // Систематизация хозяйственного законодательства / Отв. ред. профессор С.Н. Братусь.– Москва: Юридическая литература, 1971.– 262 с.

9.        Нематов А.Р. Кодификация законодательства Республики Таджикистан.– Москва: Компания Спутник+,  2008.– 123 с.

10.           Нематов А.Р. Кодификация законодательства Республики Таджикистан: исторический и практический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук.– Москва, 2007. – 24 с.

11.    Поленина С.В. Каким хотелось бы видеть Свод законов Российской Федерации как социального государства // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана.– Нижний Новгород, 2008.– С. 308-317.

12.    Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства.– Москва: Юристъ, 2005.– 141 с.

13.            Кабрияк, Реми. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко.– Москва: Статут, 2007.– 476 с.

14.    Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. – Санкт-Петербург: Юридический Центр-Пресс, 2003. – 382 с.

15.           Тахиров Ф.Т. Первый  опыт  систематизации  законодательства  в  Таджикистане // Актуальные  проблемы  истории  и  теории  государства  и  права  в  условиях  государственной независимости  Республики  Таджикистан. – Душанбе,  2009. – С. 160-162.

16.    Шокиров Г.А. Систематизация законодательства Таджикистана: теория и практика: дис… канд. юридических наук: 12.00.01. – Душанбе, 2011. – 179 с.

17.    Шокиров Г.А. Систематизация законодательства Таджикистана: теория и практика / [Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Р.Ш. Сативалдыева, д.ю.н. А.Р. Нематова]. – Saarbrücken, Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2011. – 182 c.

Таърихи нашр

Вторник, 13 Сентябрь 2022