0.0/5 оценка (0 голосов)

МАВҚЕИ СОЗМОНИ УМУМИҶАҲОНИИ САВДО ДАР САМТИ ИНКИШОФИ САВДОИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он)

Аминов Дадохон Ғайбуллоевич, Батуров Хуршед Дадоджанович

Чакидаи мақола

Нақши Созмони умумиҷаҳонии савдо дар рушди иқтисоди Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муайян карда шудааст, ки узвият дар СУС барои Ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми бузурге дар роҳи ташаккули иқтисодиёти рақобатпазири сатҳи байналмилалӣ гардид. Дохил гардидан ба ин созмони бонуфузи байналмилалӣ ба беҳтаршавии муҳити тиҷоратӣ, рушди иқтидори содиротии давлат, рақобатпазирии саноати ватанӣ дар муҳити тиҷоратӣ, вусъати ҳамкориҳои давлат бо бахши хусусӣ, мутобиқгардонии қонунгузории мамлакат ба меъёрҳои байналмилалӣ мусоидат менамояд. Омӯзиш ва тадқиқи ҳамаҷонибаи раванди ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии савдо,  таъсири ин ташкилот ба муносибатҳои тиҷоратию иқтисодии ҷумҳурӣ ва мавқеи он дар танзими тарифию гумрукии фаъолияти иқтисоди хориҷӣ сурат гирифтааст.

Калидвожаҳо

Калидвожаҳо: Созмони умумиҷаҳонии савдо (СУС), рақобатпазирӣ,ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ, боҷҳои гумрукӣ, иқтисодиёти миллӣ, фаъолияти иқтисоди хориҷӣ

 

Пайнавишт

Пайнавишт:

 

1.    Байматов  А.А. Становление и развитие внешнеэкономических связей Республики Таджикистан в условиях глобализации // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. - Худжанд, 2014. - №1 (57). – С.56-59.

2.    Исмоилов М.М., Абдуллоев М.М. Экономические выгоды Республики Таджикистан от вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) // Вестник Таджикского национального университета.Душанбе,2011. - №9(73). – С.76-79. 

3.    Мамадамонов У.М. Становление международно–правовых основ сотрудничества Республики Таджикистан и Всемирной торговой организации // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе: Сино, 2015. - №2/1(158). – С.86–88.

4.    Сангинов Д.Ш. К вопросу о роли ВТО в развитии предпринимательства в Республике Таджикистан // Правовая жизнь. - 2013. - №1(01). – С.73–82.

5.    Постановление Правительства Республики Таджикистан  от 31 октября 2014 года, №691 «О Программе адаптации экономики Республики Таджикистан в связи с членством во Всемирной торговой организации (ВТО)». – Душанбе, 9 с.

6.    Таджикистан: 30 лет государственной независимости. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республике Таджикистан, 2011. – 702 с.

 

Таърихи нашр

Вторник, 13 Сентябрь 2022