0.0/5 оценка (0 голосов)

Масоил ва роҳҳои такмили парламентаризм дар Ҷумҳурии Қирғизистон

Муаллиф (он)

Шаболотов Тажимамат Тайгараевич, Иванов Спартак Геннадьевич

Чакидаи мақола

Дар мақола масоилу роҳҳои такмили  ташкил ва фаъолияти Хогорку Кенеш чун мақоми олии демократияи намояндагии Қирғизистон ба таҳлил кашида шудааст. Вижагии миллӣ ва сабабҳои умдаи мушкилоти ҳамкории шохаҳои ҳокимияти Ҷумҳурии Қирғизистон ошкор карда шудааст. Фаъолияти шаш даъвати Парламенти Кирғизис­тон арзёбӣ гардидааст. Зарурати дахолати конститутсионӣ ва ғайри­конститут­сионии Президент ба равандҳои муносибати  мутақобилаи шохаҳои намояндагӣ ва иҷроияи ҳокимият, ба  қонунэҷодкунӣ  ва ғайра  асоснок карда шудааст.  Таклифҳо  дар бораи таҳаввулоти минбаъдаи Парламенти ҷумҳурӣ  мураттаб карда шудаанд, ки иборатанд аз: бозгашт ба низоми мажоритарию мутаносиби  интихобӣ, ба парламенти дупалата; тағйир додани  принсипи ташаккули рўйхатҳои ҳизбӣ ва ба Жогорку Кенеш додани «сарварӣ»-и комил. Дар асоси  таҳлили амалияи кори даъватҳои пештараи Парламент дар бобати оянда надоштани тағйир додани  низоми интихобӣ  ва кушодани палатаи дувум хулосаҳо бароварда шудаанд. Ба туфайли истифодаи методи истисно ва арзёбиҳои экспертӣ ҳадс зада шудааст, ки тағйир додани принсипи  ташаккули рўйхатҳои  ҳизбӣ аз ҳама бештар ба консенсуси  васеи ҷамъиятӣ ояд  ба масоили  рушди  парламентаризм дар Қирғизистон мувофиқат  мекунад.

Калидвожаҳо

Ҷумҳурии Қирғизистон, Жогорку Кенеш, Парлумон, Президент, муаммо, ояндабинӣ, роҳҳои такмил

Пайнавишт

1. Акматалиев А.  Парламентаризм в Кыргызстане: опыт и проблемы // Алиби. №1. 23.03.2017. URL: http://www.gezitter.org/society/58580_ (дата обращения: 17.12.2017).

2. Борубашов Б.И., Акылбек-уулу Н. Парламентаризм в Кыргызской Республике: анализ проблем и пути решения // Вестник КРСУ. 2017. Том 17. №6 URL: https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2017/v6/a25.pdf (дата обращения: 9.12.2017).

3. Джунусов Б. Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности. - Бишкек.  ИА «24.kg». 28 ноября 2016. URL: https://24.kg/vlast/40566_ (дата обращения: 15.12.2017).

4. Иванов С.Г. Влияние глобальных акторов на экономическую политику постсоветских стран (на примере Кыргызской Республики): дисс…д-ра полит. наук:23.00.04./Иванов Спартак Геннадьевич. - Бишкек. 2010. - 401 с.

5. Итоговый отчет мониторинга освещения предвыборной кампании в СМИ Кыргызской Республики (досрочные парламентские выборы). Ноябрь – декабрь 2007 года. URL: http://www.monitoring.kg/?pid=144 (дата обращения: 21.12.2017).

6. Конституция Кыргызской Республики. В редакциях Законов 1994, 1998, 2003, 2007, 2010 годов. 

7. Курманов З.К., Курманов И. Кыргызский парламентаризм: общее и особенное. Ia-centr.ru. 18.10.2013. URL: https://ia-centr.ru/experts/test/16783/ (дата обращения: 21.12.2017).

8. Курманов З.К. Парламентаризм в Кыргызстане: особенности, проблемы, достижения // Центральная Азия и Кавказ. 2013. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/ (дата обращения: 10.12.2017).

9. Курманов З.К.  Развитие кыргызоведения: попытка обобщения. 01.08.2017. URL: http://center.kg/article/59 (дата обращения: 12.01.2018).

10. Проект Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики «Сорок шагов. Новая эпоха» («Таза коом. Жаны Доор»). Вынесена на общественное обсуждение 1 декабря 2017 года. URL: http://www.president. Kg/files/docs/Files/proekt_strategii_final_russ.pdf  (датаобращения: 4.12.2017).

11. Синдром «конца истории». 22.06.2012. URL: https://camonitor.kz/4440-.html (дата обращения: 12.01.2018).

12. Становление и развитие парламента и парламентаризма в Кыргызстане: Материалы научно-практической конференции. 5-6 октября 2009 года / Под ред. Ч. Баековой, З. Курманова, А. Джакишева и др. - Бишкек, 2009.

13. Токтогулов А.А.  Конституционные основы формирования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики / Национальная академия наук Кыргызской Республики. URL: ipi1.ru/images/PDF/2016/51/ (дата обращения: 17.12.2017).

Таърихи нашр

Вторник, 08 Май 2018