0.0/5 оценка (0 голосов)

Роҷеъ ба баъзе асъалаҳои такмили фаъолияти мақомоти давлатии назорати молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он)

Рустамов Ҷумъабек Юнусович

Чакидаи мақола

Муаллиф баъзе масъалаҳои такмили фаъолияти мақомоти амалкунандаи  назорати давлатии молиявиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор додааст. Мақсади тадқиқот таҳлили асосҳои ҳуқуқӣ-назариявии назорати молиявӣ ва таҳияи пешниҳодҳои амалӣ мебошад, ки ба такмили қонунгузории молиявӣ равона шудааст.

Муаллиф дар мақола таъкид менамояд, ки назорати давлатии молиявӣ дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳияи механизми нави фаъолияти мақомоти амалкунандаи  назорати давлатии молиявӣ эҳтиёҷ дорад. Пешниҳоди мазкур барои баромадан ба сатҳи ҳам сифатан ва ҳам миқдоран нави амалигардонии  ваколатҳои ба фаъолияти мақомоти амалкунандаи  назорати давлатии молиявӣ вогузошта шуда имкон медиҳад.

Муаллиф масъалаи мазкурро таҳлил намуда, ҷиҳати такмили фаъолияти мақомоти амалкунандаи назорати давлатии молиявӣ таклифҳои мудаллал пешниҳод кардааст.

Калидвожаҳо

декларатсияиЛимӣ, қонунгузорӣ, такмилёбӣ, мақомотҳои амалику­нандаи назорати давлатии молиявӣ, вайронкунӣ, Президент, Конститутсия давлат аудит 

Пайнавишт

1.    Гафуров А.Д. Финансовое право некоторых развивающихся стран //Правовая жизнь. Душанбе: ТНУ. - 2012. - №3 (15). – 92 с.

2.    Мукамбаева Г.А.  Государство и право Кыргызстана. - Бишкек, 1998. – 340 с.

3.    Закон Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Республике Таджикистан» от 20 марта 2008 г. за № 374. Режим доступа:www. mmk.tj/законодательство 2008 г.

4.    Закон Республики Таджикистан «Огосударственном финансовом контроле в Республике Таджикистан» от 02 декабря 2002 г. за №66, ст. 4. Режим доступа:www. mmk.tj/законодательство 2002 г.

5.    Закон Республики Таджикистан «О Счётной палате Республики Таджикистан» от 28 июня 2011 года за №749, ст. 1. Режим доступа:www. mmk.tj/ законодательство 2011г.

6.    Зудилин А.П., Ахмедов Ф.Н. Финансовый контроль: учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2000. - 35 с.

7.    Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2016 году. Режим доступа: www.prezident.tj/rus/novostee 2016.html (дата обращения: 20.11.2016.)

8. Рустамов Дж. Ю., Гафуров А. Д.Развитие государственного финансового контроля в современном Таджикистане: проблемы, теория и практика // Правовая жизнь. Душанбе: ТНУ. - 2016 - №3 (15)С. 100-107.

Таърихи нашр

Вторник, 17 Январь 2017