0.0/5 оценка (0 голосов)

Дар бораи масъалаи танзими меъёрии ҳуқуқии нотариат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он)

Ахунов Бахтиёр Фарҳодович

Чакидаи мақола

Танзими ҳуқуқии фаъолияти нотариат чун усули муосири амалигардонии ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон муносибати  махсуси илмиро тақозо мекунад. Танзими меъёрию  ҳуқуқии ин ниҳод тибқи  қонунгузории ҶТ вижагиҳои худро  дорост. Дар мақола масъалаи танзими муосири ҳуқуқии  фаъолияти мақомоти мазкур дар ҶТ мавриди  таҳлил қарор  гирифтааст. Муаллиф ҳамчунин роҳҳои назариявии такмили онҳоро баррасӣ кардааст. Зикр шудааст, ки нотариати давлатӣ яке аз сохторҳои мақомоти давлатӣ аст, ки  ҳифзи  давлатии ҳуқуқ ва манфиатҳои  қонунии субъектҳоро бо роҳи  татбиқи салоҳиятҳои  худ амалӣ мегардонад. Зарурати минбаъд  ҳам дигаргун сохтан ва амалӣ гардонидани навовариҳо дар  идораи фаъолияти мақомоти нотариат ҶТ на танҳо  барои боз ҳам бештар таъмин намудани ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, балки барои  сари вақт татбиқ намудани онҳо таъкид  гардидааст.

Калидвожаҳо

конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, нотариат, танзими ҳуқуқӣ, механизми фаъолият, назорати фаъолият, меъёрҳои ҳуқуқӣ, мақомоти нотариат

Пайнавишт

1. Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. [Электронный ресурс]. – Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан. – Режим доступа: http://www.mmk.tj/. от 26.09.1999.

2. Закон РТ «О государственном нотариате» от 29 марта 2012 г. №283 [Электронный ресурс]. – Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан. – Режим доступа : http://www.mmk.tj/. от 29 марта 2012  г.

3. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23.04.2014., город Душанбе. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Президента Республики Таджикистан. – Режим доступа: http://www.president.tj/, ( дата обращения: 23.04.2014).

4. Акопов Л.В. Контроль в управлении государством (конституционно-правовые проблемы): дис. ... д-ра. юрид. наук /Акопов Леонид Владимирович:12.00.02. - Ростов-на-Дону, 2006. – 395 с.

5. Дмитриев Ю.А. Правоохранительные органы Российской Федерации. - М., 2006. – 381 с.

6. Москаленко И.В. Нотариат: модель юрисдикции. Превентивный правоохранительный механизм реализации гражданского (частного) права. //СПС « Консультант-Плюс». - 2009, № 6.- С.23-25.

7. Ралько В.В. Сущность и содержание правовой деятельности нотариата в современных правовых системах и семьях // Бюллетень нотариальной практики, СПС «Консультант-Плюс». - 2009, № 6. - С. 32-37.

8.Саидов А.Х. Сравнительное правоведение / Под ред. В.А. Туманова. - М., 2000. – С. 13.

9.Тихомиров Ю.А. Интернационализация национального права: Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, XXI век»: По материалам выступлений. - М., 2004. – 167 с.

 10. Черемных Г.Г. В современной России должного нормативного правового регулирования в сфере нотариата не было и нет // Нотариус. 2009. № 4. СПС» Консультант - Плюс. - 2009, № 6. – С. 43-49.

Таърихи нашр

Четверг, 30 Июнь 2016