Шумораи маҷалла - 3

Ташаккули парламентаризми ҷавонон дар мамлакатҳои ИДМ ва Русия: амалия, масоил ва дурнамо

Муаллиф (он) Миралиён Киёмиддин Абдусалимзода

Бахш

Илмҳои сиёсат

Роҳҳои асосии такмили инфрасохтори ниҳодии танзими давлатии равандҳои такрористеҳсол дар соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ

Муаллиф (он) Мирсаидов Саидакмал Аврорович, Аҳдияи Аврорзода

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Ислоҳоти бахши молиявӣ дар заминаи сиёсати сохтории Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Ваҳобов Абдуваҳоб Азимович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Муҳити амалӣ чун омили баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар микросатҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он) Каримова Муаззамахон Исматуллоевна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Усули арзёбии ҷаззобияти сармоягузорӣ дар иқтисодиёти минтақа

Муаллиф (он) Авезова Махбуба Мухамедовна,Насимова Машхурахон Абдуллочоновна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Рушди соҳаи аграсервиси техникии Тоҷикистон: ҳолат ва роҳҳои такмили базаи қонунгузории онҳо

Муаллиф (он) Орипов Абдукаҳор Абдуҳамидович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Услуби консептуалӣ оид ба ташаккулёбии рушди соҳаи чорводории минтақа

Муаллиф (он) Исоқов Муродҷон Толибҷонович

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Усули арзёбии фаъолнокии соҳибкорӣ дар шароити раванди гузариш

Муаллиф (он) Аҳмадбекова Нигора Максудҷоновна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Савдо чун ҳалқаи иртиботи кластери озуқаворӣ

Муаллиф (он) Абдураҳмонова Барнохон Саидаҳматовна

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

Роҷеъ ба муайян кардани табиати ҳуқуқии «Баййина» чун манбаи исботи судӣ дар таълимоти мактабҳои фиқҳии суннии исломӣ (таҳқиқи таърихию ҳуқуқӣ ва муқоисавӣ)

Муаллиф (он) Обидов Дилшод Солиджонович

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Масъулияти риоя накардани сирри аудиторӣ

Муаллиф (он) Қурбонова Хуршеда Хайруллоевна

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Ташаккули қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мурофиаи судии маъмурӣ

Муаллиф (он) Раҳматова Заррина Мирзобековна

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

Мафҳум, матлаб, услуб ва низоми ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ

Муаллиф (он) Болтуев Самад Шарифбаевич

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ