0.0/5 оценка (0 голосов)

Хусусияти танзими ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ

Муаллиф (он)

Насрутдинзода Қиёмуддин Шовалӣ

Чакидаи мақола

Мақола ба хусусиятҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ дар соҳаи фаъо­лияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ чун яке аз соҳаҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ ва байнал­милалӣ бахшида шудааст. Дар он асосҳои конститутсионии фаъолияти иқтисо­дии хориҷӣ дар замони муосир якҷоя бо таҳлили қонунгузории соҳаи таҳқиқшаванда баррасӣ карда шудааст. Хусусиятҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ дар соҳаи амалӣ гар­донидани фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ дар Тоҷикистони муосир дар дои­раи қонунгузории амалкунанда тадқиқ шудааст. Ҳамчунин вижагиҳои танзими ҳуқуқӣ мутобиқан ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, амалигар­донии ама­лиё­ти бонкӣ бо истифодаи асъори миллӣ, хусусиятҳои харид, истифода, гарди­ши асъори хориҷӣ дар соҳаи мазкур мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Оид ба такмили қонунгузории амалкунанда дар соҳаи фаъолияти соҳибкории иқтисодии хориҷӣ хулосаю пешниҳодҳо манзур шудаанд.

Калидвожаҳо

Конститутсия, қонун, фаъолияти соҳибкорӣ, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, асъор, дастурамал,  бонк, сармоягузорӣ, ҷавобгарӣ

Пайнавишт

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умуми­халқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи раъйпурсии умумихалқӣ ба он тағйиру иловаҳо ворид карда шудаанд).  – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 135 с.

2. Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳу­рии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқотбосоҳибкоронвасармоя­гузорониватанивухориҷӣ, 14.10.2018 //www.president.tj (санаи муроҷиат 20.20.2018)

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» // Ахбо­ри МаҷлисиОлииҶумҳурииТоҷикистон, с.2011, 6, мод. 435; ҚонунҳоиҶТ аз 26.07.2014 с., № 1112, № 1113.

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2009, №5, мод.331; с. 2010, №7, мод. 555; с.2011, №12, мод. 846; с.2013, №11, мод. 786; Қонуни ҶТ аз 27.11.2014 с., № 1154.

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ» // Ахбори Маҷ­ли­си Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2012с., №7, мод. 696; Қонуни ҶТ аз 8.08.2015, №1215.

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: соли 2013 №6 (1451), мод. 402.

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сои 2016., №3, мод. 152.

8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2012, №4, мод. 266.

9. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №211 аз 29 сентябри соли 2015с. «Дар бораи тартиби анҷомдиҳииамалиётимубодилавӣ боасъорихориҷӣ» // www.nbt.tj (санаи муроҷиат 23.11.2018) 

10. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №223 аз 2 июни 2017с. «Оид ба тартиби огоҳ намудандарбораианҷомиамалиёти асъории марбут ба ҳаракатисармоя» // www.nbt.tj(санаи муроҷиат 23.11.2018) 

11. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №220 аз 14 декабри 2016с. «Дар бораи амалиёти кӯтоҳмуҳлатибозтамвил» // www.nbt.tj  (санаи муроҷиат 23.11.2018)     

12. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №138 аз 24 июни соли 2011 «Дар бораи тартиби кушодан, бақайдгирӣ ва танзими фаъолияти нуқтаҳои мубодилаи асъор» // www.nbt.tj(санаи муроҷиат 23.11.2018)

13. Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №192 аз 31 майи 2012 «Дар бораи тартиб ва қоидаҳои анҷом додани амалиёти асъорӣ–фурӯши мол, иҷрои кор ва хидматрасонӣ бо асъори хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» // www.nbt.tj (санаи муроҷиат 23.11.2018)     

14. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор». / Зери наз. д.и.ҳ., проф. Раҳимзода М. З. – Душанбе, 2015. - 228 с.

15. Гетьман-Павлова И. В. Юридические конструкции «международное валютное право» и «международное фондовое право»» // Международное публичное и частное право. – М., 2007. - № 6. – С. 89.

16. Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ. -Душанбе: Шуҷоиён, 2010. - 462 с.

17. Курбатов А. Я. Правосубъектность кредитных организаций: Теоретические основы формирования, содержание и проблемы реализации: монография. – М.: Юриспру­денция, 2010. – 280 с.

18. Самадов Б. О. Ҷавобгарӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ: танзими давлатию ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии онҳо. Монография. /Зери таҳр. д.и.ҳ., проф. Ш. М. Исмоилов. – Хуҷанд: МТХ-Даврон, 2014. - 220 с.

19. Самадов Б. О. Ҷабҳаҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти сармоягузорӣ ва аҳамияти он дар рушди соҳибкорӣ // «Государственные инвестиции, налогообложение и их влияние на экономический рост». Материалы международной научно-практической конференции (6-7 мая 2014г., Душанбе). – Душанбе, 2014. - С. 227-234.

20. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / Зери таҳр. проф. М. А. Маҳмудов. –Душанбе: ЭР-граф, 2012. -  612 с.

Таърихи нашр

Понедельник, 28 Январь 2019

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

0503514
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
668
1375
5113
7856
668
28099
503514

Прогноз Сегодня
1296


IP-и Шумо18.207.106.142