0.0/5 оценка (0 голосов)

ПРОБЛЕМАҲОИ МУОСИРИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ ВА ОҚИБАТҲОИ ОНҲО БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он)

Тағоев Бахром Дстмаҳмадович,Исайнова Манижа Ҳисайновна

Чакидаи мақола

Муаммоҳои муосири таъмини амнияти озуқаворӣ дар хоҷагии ҷаҳонӣ ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низомбандӣ ва таҳлил карда шудааст. Моҳияти категорияи иқтисодии амнияти озуқаворӣ кушода дода шуда, ҷузъҳои алоҳидаи он муайян карда шудааст. Ба ташкили истеҳсолоти махсулоти кишоварзӣ ва омилҳое, ки дар дурнамои наздиктарин ба таъмини амнияти озуқаворӣ таъсир мерасонад, диққати махсус дода шудааст. Инчунин аҳамияти амнияти озуқаворӣ барои давлат таҳлил ва муҳокима карда мешавад. Воқеияти муосири амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ ва заминаю имкониятҳои татбиқи Консепсияи рушди устувор дар мамлакат таҳлил карда шудааст. Мақоми Ҳукумат ва ташкилотҳои байналмилалӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ муайян карда шудааст. Якчанд таклифу дархостҳо оид ба ҳалли муаммои мазкур пешниҳод намуда, оид ба нақши соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон диққати махсус дода шудааст.

Калидвожаҳо

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, амнияти озуқаворӣ, ҷаҳонишавӣ, кишоварзӣ, махсулоти озуқаворӣ, рушди устувор

Пайнавишт

Список использованной литературы:

 

1.         Всемирный экономический форум [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://www.weforum.org/agenda/2016/01/food-security-and-why-it-matters/ Дата обращения: 01.03.2022.

2.        Cельское хозяйство и продовольственная безопасность [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.usaid.gov/ru/tajikistan/agriculture-and-food-security Дата обращения: 10.02.2022.

3.        Исайнов Х.Р., Шокиров Р.С. Особенности институциональной среды в аграрной отрасли экономики // Вестник ТГУПБП. – Худжанд,  2021. - №1. – С.5-15.

4.        Порвадов М. Г., Кузнецов Е. А. Продовольственная безопасность как составляющая национальной безопасности государства // Национальные приоритеты России. - 2016. - №1 (19). – С. 66-68.

5.        Правительство Таджикистана. 2016. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://nafaka.tj/images/zakoni/new/strategiya_2030_ru.pdf. Дата обращения: 15.02.2022.

6.        Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://www.fao.org/about/ru/ Дата обращения: 15.02.2022, 11.03.2022.

7.        Римская Декларация о всемирной продовольственной безопасности и План действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://observer.materik.ru/observer/N3-4_97/019.htm Дата обращения: 10.02.2022.

8.        Таджикистан и ФАО [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://untj.org/?page_id=976 Дата обращения: 15.02.2022.

9.        Тихомирова В. А. Продовольственная безопасность: сущность понятия // Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. - 2015. - №6 (84). –С.123-128.

10.    Филиппов Р. В. Теоретические аспекты анализа продовольственной безопасности // Вестник евразийской науки. - 2016. - №4 (35).

11.    Щетинина И. В. Продовольственная безопасность и международное сотрудничество // Вестник НГИЭИ. - 2018. - №10 (89).

12.     A. Drewnowski (2010): The cost of US foods as related to their nutritive value, Journal of Clinical Nutrition, 92(5).

13.     Giovannucci, D., Scherr, S., Nierenberg, D., Hebebrand, Ch., Shapiro, J., Milder, J., Wheeler, K. (2012): Food and Agriculture: the future of sustainability. A strategic input to the Sustainable Development in the 21st Century (SD21) project. New York.

14.    GlobalHungerIndex. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.globalhungerindex.org/tajikistan.html. Дата обращения: 10.02.2022.

15.    Growing a Better Future. Food justice in a resource – constrained world (2011): Oxfam International.

16.    J. Cotter, R. Tirado (2008): Food Security and Climate Change: The answer is biodiversity, Greenpeace, United Kingdom.

17.           J. Małysz (2008): Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, ALMAMER, Warszawa.

Poverty in Tajikistan. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2019/10/17/poverty-in-tajikistan-2019

Таърихи нашр

Вторник, 13 Сентябрь 2022