Шумораи маҷалла - 4

СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ ВА ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ

Муаллиф (он) Рустамзода З.Р.

Бахш

Илмҳои сиёсат

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ СИЁСАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ САВДОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ

Муаллиф (он) Алимов Б.Ҳ.

Бахш

Илмҳои сиёсат

МАСЪАЛАҲОИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ ДАР МУНОСИБАТҲОИ МУТАҚОБИЛА БО ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Кобилова С.Я.

Бахш

Илмҳои сиёсат

МЕТОДИКАИ АРЗЁБИИ ФАВРИЯТИ ИДОРАКУНИИ ТАЪМИНОТИ МОДДИЮ ТЕХНИКИИ ГУРӮҲИ ҚӮШУНИ КОАЛИТСИОНИИ СШАД

Муаллиф (он) Стулов С.В., Шишковский В.Г.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ БОЗОРИ САРМОЯИ ҚАРЗӢ ДАР НИЗОМИ МУОСИРИ ИҚТИСОДИЁТИ КИШВАР

Муаллиф (он) Ҳафизова П.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ВОСИТАҲОИ ФИСКАЛӢ БАРОИ ТАЪМИНИ РУШДИ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚАҲО

Муаллиф (он) Ҳошимов Ҳ.Ҳ.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

АРЗЁБИИ ИҚТИДОРИ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚАИ ВИЛОЯТИ СУҒД ДАР АСОСИ УСУЛИ ТАҲЛИЛИ ИЕРАРХИЯ

Муаллиф (он) Ҷӯраев М.Б.,Ҳакимзода М.М.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ДУРНАМОИ ТАТБИҚИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ АНДОЗИИ НАРХГУЗОРИИ ТРАНСФЕРТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он) Исматов Х.Ҳ.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

СОХТОР ВА ПРИНСИПҲОИ АМАЛКАРДИ КЛАСТЕРҲОИ САНОАТӢ

Муаллиф (он) Абдураҳимов А.А., Исматова С.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ГУЗАРИШ БА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ РАҚАМӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТ ЧУН ТАРЗИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИҚТИСОДӢ ДАР ШАРОИТИ ПАНДЕМИЯ

Муаллиф (он) Блиничкина Н.Ю., Ахмедова М.А.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

СИЁСАТИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ ДАР НИЗОМИ ИҚТИСОДИ БОЗОРИИ МИНТАҚА

Муаллиф (он) Бойматов А.А. Хайдарова М.Х.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

СОҲАИ СОҲИБКОРӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ ИҚТИСОДИ МИНТАҚА

Муаллиф (он) Игамназаров Н.И.

Бахш

Илмҳои иқтисодӣ

ЗАРУРАТИ ҚАБУЛИ ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ ВА ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ КӮДАКОНИ ЯТИМ ВА БЕПАРАСТОР

Муаллиф (он) Бобоев А.Х., Шоҳимардонов Ш.Ҳ.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ОИДИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ҲУҚУҚИИ СИФАТИ МОЛ ҲАНГОМИ БАСТАНИ ШАРТНОМАИ ХАРИДУ ФӮРУШ

Муаллиф (он) Болтуев У.С.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

УСУЛҲОИ МУҚАРРАР НАМУДАНИ МУНДАРИҶАИ ҲУҚУҚИ ХОРИҶӢ

Муаллиф (он) Солиев И.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ПАДИДАИ ҶИНОЯТИИ ТАҶОВУЗ БА ҲАЁТИ АРБОБИ ДАВЛАТӢ Ё ҶАМЪИЯТӢ ДАР ЗАМОНИ ДАВЛАТДОРИИ ШӮРАВӢ

Муаллиф (он) Зоҳидова М.М.

Бахш

Илмҳои ҳуқуқ