0.0/5 оценка (0 голосов)

Ҷавобгарии ҳуқуқи граждании пизишкон бо қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ» ва кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф (он)

Бобоҷонов Д.Б.

Чакидаи мақола

Масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқи граждании пизишкон тибқиҚонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ» ва Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Ҷавобгарии ҳуқуқи граждании пизишкон дар назди бемор яке аз масъалаҳои ва мубрами илми муосири ҳуқуқ мебошад. Дар шароти ҳозира пизишконҳамчун субъекти асосии фаъолияти тиббӣ бояд саривақт ёрии тиббиро ба бемор расонанд ва онҳоро сазовор табобат намоянд.Аммо дар амалия аз хизматрасонии тиббии бесифат ва ношоиста ҳар сол ҳазорҳо беморони кишвари мо азоб мекашанд. Муаллиф ҷавобгарии ҳуқуқи гражданиро бо Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ» баррасӣ намуда, ба хулоса расидааст, ки дар қонуни мазкур на ҳамаи тарафҳои ҷавобгарии мазкур пешбинӣ шудаанд. Ин масъала инчунин дар Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст. Пешниҳод гардидааст, ки дар Кодекси тандурустӣ боби алоҳида оид ба ҷавобгарӣ барои иҷро накардан ва (ё) иҷрои номатлуби ёрӣ ва хизматрасонии тиббӣ пешбинӣ карда шавад ва дар ҳамин боб паҳлӯҳои муҳимми ҷавобгарии ҳуқуқиро пешбинӣ намудан лозим аст.

Калидвожаҳо

ҷавобгарии ҳуқуқи гражданӣ, ҷавобгарии пизишкон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ», Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъолияти тиббӣ, ҳуқуқи бемор

Пайнавишт

1.        Громов А.П. Врачебная деонтология и ответственность медицинских работников. – М.: Медицина, 1969. – 78 с.

2.        Савицкая Л.Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. Львов: Вища шк. Изд-во при Львов.ун-те, 1982. 112 с.

3.        Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Юрид. лит., 1976. – 216 с.

4.        Белякова А.М. Имущественная ответственность за причинение вреда. – М.: Юрид. лит., 1979. – 112 c.

5.        Малеин Н.С. Гражданский закон и право личности СССР. – М.: Юрид. лит., 1981. — 216 с.

6.        Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики.– М.: БЕК, 2000. – 236 с.

7.        Закон РТ «Об охране здоровья населения» от 15 мая 1997 г.// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -  1997.  - №9, ст. 115. (Утратил силу).

8.        Абдуллина В.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушения в сфере оказания медицинских услуг: некоторые вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук - Казань, 2007. - 171 с.

9.        Мелихов А.В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный здоровью или жизни пациента (вопросы теории и практики): дис. … канд. юрид. наук. - Волгоград, 2006. - 190 с.

10.    Тагайназаров Ш.Т., Бабаджанов И.Х., Бадалов Ш.К, Бабаджанов Дж.Б. Жизнь и здоровье человека: современные проблемы правовой ответственности. – Душанбе: ЭР–граф, 2010. – 452 с.

11.    Мнацаканян А.С. Гражданско-правовая ответственность исполнителя медицинских услуг: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – 213 с.

12.    Егоров К.В. Правомерное и неправомерное причинение вреда в сфере медицинской деятельности: гражданско–правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – 190 с.

13.    Бабаджанов Дж.Б. Правовые основы медицинской деятельности в РТ // Жизнь и закон. – 2010. – № 4. – 162 с.

14.    Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2017. – №5, ч. 1, ст. 270.

15.    https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30479065#pos=327;-61

16.    Бабаджанов Дж.Б. Понятие и сущность причинной связи в сфере медицинской деятельности: гражданско-правовой аспект // Законодательство. –2013. – № 4(12).

17.    Бабаджанов Дж.Б. Общая характеристика вреда и его место в гражданско-правовой ответственности в сфере медицинской деятельности // Хаёт ва конун. – 2013. – №3.

Таърихи нашр

Понедельник, 22 Февраль 2021

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

1910314
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
2706
1216
3922
10141
3922
36533
1910314

Прогноз Сегодня
4272


IP-и Шумо44.200.101.84