0.0/5 оценка (0 голосов)

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАНЗИМИ ТИҶОРАТИ ЭЛЕКТРОНИИ ВИЛОЯТИ СУҒДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он)

Ҳасанова Муҳиба Илҳомҷоновна

Чакидаи мақола

Зарурати истифодабарии технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар соҳаи тиҷорат таъкид карда шудааст. Ақидаҳои олимону иқтисоддонон оид ба консепсияи тиҷорати электронӣ таҳлил карда шуда, таърифи муаллифии мафҳум пешниҳод гардидааст. Таърихи ташаккул ва инкишофи тиҷорати электронӣ баррасӣ ва аз рўи амалиётҳои баанҷомрасанда гурўҳбандӣ карда шудааст. Таҷрибаи давлатҳои мутараққӣ оид ба танзим, назорат ва андозбандии тиҷорати электронӣ зикр гардида, ҷанбаҳои мусбату манфии он ба таҳлил кашида шудааст. Инчунин, низоми андозбандии мамлакат дар танзими тиҷорати электронӣ омўхта шудааст. Нишондиҳандаҳои тиҷорати электронии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2017-2021 омӯхта, динамикаи рушди он муайян карда шудааст. Оид ба рушди минбаъдаи тиҷорати электронӣ дар вилояти Суғд ва умуман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои муфид ироа гардидаанд.

Калидвожаҳо

Калидвожаҳо: тиҷорати электронӣ, андозбандии рақамӣ, консепсияи тиҷорати электронӣ, ташкилотҳои тиҷоратӣ, киберфазо, майдони электронии савдо, интернет-мағоза, интернет-савдо, технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ

 

Пайнавишт

Список использованной литературы:

 

1.        URL:ru.m.wikipedia.org/wiki/ - информационный сайт (дата обращения: 06.02.2022). – Текст: электронный.

2.        Michael P. Online highs are old as the net: the first e-commerce was drugs deal / Michael P. – Text: direct /. -  The Guardian. – 2013. - №4. – p. 56-75.

3.        Investigation Report on Frances’s Digital Services Tax URL:https://ustr.gov/sites/default/files/Report_On_France%27s_Digital_Services_Tax.pdf (датаобращения:  07.02.2022). – Текст: электронный.

4.        Кондрашин А.В. Проблемы налогообложения электронной коммерции на современном этапе / Кондрашин А.В. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2018. - № 27. – С. 85-87.

5.        Чепурная Е.В. Проблемы налогообложения электронной коммерции /Чепурная Е.В. – Текст: непосредственный / Материалы Международной научно-практической конференции «Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами». – Москва, 2021. – С. 142-144.

6.        Налоговый кодекс Республики Таджикистан: [утв. постановлением Правительства Республики Таджикистан от 23.12.2021, № 1844]. – 2021.- 323 с. – Текст: непосредственный.

7.        URL:http/www.tass.ru –информационный сайт (дата обращения: 10.02.2022). – Текст: электронный.

8.        URL:www.1prime.ru – информационный сайт (дата обращения: 11.02.2022). – Текст: электронный.

Таърихи нашр

Вторник, 13 Сентябрь 2022